Ledare. Stefan Backius.

2017-06-19 06:00
Det långsiktiga målet är en arbetstidsförkortning för alla, men förändringen behöver börja någonstans för att knuffa utvecklingen i den riktningen. Då är det klokt att börja där reformen kan göra störst skillnad för kommunen Bild: Pixabay
Det långsiktiga målet är en arbetstidsförkortning för alla, men förändringen behöver börja någonstans för att knuffa utvecklingen i den riktningen. Då är det klokt att börja där reformen kan göra störst skillnad för kommunen

Vägen mot sex ­timmars ­arbetsdag måste börja ­någonstans

En kommuns verksamheter handlar i grunden om solidaritet mellan människor. 

Den kommunala verksamheten är livsviktig för våra fungerande samhällen i Bergslagen. En kommuns verksamheter handlar i grunden om solidaritet mellan människor. Det handlar om dem som direkt eller indirekt jobbar, hjälper och utbildar människor. Det handlar om att leverera en välfärd och samhällsservice till kommunens invånare som de kan lita på, så att vi alla kan leva trygga och berikande liv. De med förmåga bidrar till de med behov. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Personalen är kommunens viktigaste resurs. Därför är satsningar på personalens förutsättningar att utföra ett gott arbete det mest effektiva sätt en kommun kan använda skattepengarna. Så höjer man kvaliteten på välfärden och samhällsservicen. Det handlar om arbetsmiljö, om inflytande över arbetsupplägget, om att hålla personalen frisk och om att minska stress. Arbetsvillkoren ska tillåta att arbetsliv och privatliv går ihop. Personalens förutsättningar avgör servicen och livskvaliteten för alla oss som använder kommunens verksamheter.

Därför kämpar vänsterpartister i hela Bergslagen dagligen för att öka resurserna till välfärden och att eliminera vinstuttaget ur välfärden. Därför är också sextimmarsdagen ett långsiktigt och högprioriterat mål. I Hällefors föreslog Vänsterpartiet i tisdags att börja med att under en tvåårsperiod införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på socialtjänsten inom individ och familjeomsorgen, IFO. Satsningen var finansierad. Det långsiktiga målet är en arbetstidsförkortning för alla, men förändringen behöver börja någonstans för att knuffa utvecklingen i den riktningen. Då är det klokt att börja där reformen kan göra störst skillnad för kommunen.

Kanske är välfärden extra viktig i små kommuner i periferin där skola och omsorg behövs i större utsträckning än i de växande städerna. Det ökade behovet blir ett resultat av utflyttning av framför allt människor i arbetsför ålder. Högern brukar argumentera för minskade resurser till välfärden när utflyttning sker. Men de tänker så fel. Vänsterpartiets ekonomiska plan handlar om att i ett omedelbart perspektiv prioritera att invånarna i Bergslagen har en välfärd att verkligen lita på. Så bygger man framtiden!