Ledare. Stefan Backius.

2017-05-15 08:49

Omodernt att inte införa sex timmars arbetsdag

Tiden räcker ofta inte till vila.

Det är dags att på allvar inleda arbetet med sex timmars arbetsdag. Inte sedan 1970-talet har arbetstiden förkortats. När åttatimmarsdagen infördes runt 1920 arbetade vi fortfarande sex dagar i veckan. 1950- och 1960-talen erbjöd successivt förkortning och i början av 1970-talet infördes 40-timmars arbetsvecka som fortfarande är norm. Inget har sedan hänt. I stället har en högröstad höger tjatat hål i öronen på oss om att sänkt arbetstid är en omöjlighet. Vi har inte råd hävdar de samtidigt som rekordstora överskott i form av vinster delas ut till ett fåtal som bara blir rikare och rikare. De allra flesta känner i stället av tunga arbetspass, stress och sjukskrivningar. Tiden räcker ofta inte till vila. Familj, fritid och även föräldraskap kan vara svårt att kombinera med dagens heltidsjobb. Inte sunt. Inte rimligt. Faktiskt helt galet år 2017.   


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Vänsterpartiet i Hällefors föreslog redan förra året ett projekt med 30 timmars arbetsvecka på försök på någon avdelning i kommunens äldreomsorg. Trots goda erfarenheter från exemplevis Svartedalens äldrecentrum i Göteborg, där sex timmars arbetsdag under ett och ett halvt år minskade sjukfrånvaron drastiskt, fick vi inget stöd. I Sundsvall innebar exempelvis sex timmars arbetsdag att det blev enklare att rekrytera socialsekreterare. Även i privat sektor testas sextimmarsdagen. Konsultbolaget Brath i Örnsköldsvik, Reklambyrån Oss i Visby, appföretaget Filimundus, produktionsbyrån Background och Qall Telecom är några. Och mekanikerna på Toyota center i Mölndal har kört det i många år vilket har ökat produktiviteten och minskat sjukskrivningarna. I Hällefors vågar det högerinriktade lokala styret inte ens prova.

Nu arbetar vi på nationell nivå för att komma framåt med frågan. Inför sitt förstamajtal i Göteborg presenterade Jonas Sjöstedt en satsning som innebär att staten ska avsätta medel för att genomföra sex timmars arbetsdag på en arbetsplats i varje kommun och varje landsting i Sverige. Satsningen ska pågå i tre år till en kostnad på 2,5 miljarder per år och sedan utvärderas. Detta är ett krav Vänstern med kraft kommer att driva i fortsatta budgetförhandlingar med regeringen. Vi måste ha en samhällsekonomi som är bra för alla och inte bara några få. Kortare arbetstid är ett viktigt steg på den vägen.

Hur skulle det se ut här i Bergslagen om försöket genomfördes? Både Hällefors, Kopparberg, Lindesberg och Nora skulle då på minst ett ställe pröva sex timmars arbetsdag i upp till tre år. Sedan skulle vi kunna jämföra erfarenheterna över kommungärnserna och därefter permanenta det som funkar riktigt bra. Livskvaliteten skulle öka dramatiskt. Fördelarna med att bo här ute i periferin skulle bli så inspirerande att det till och med skulle locka fler hitflyttare. Det vore väl mumma?