Ledare. .

2017-01-07 08:00
Bild: TT

Nu behövs en inre omställning

Ett nytt år har börjat och ett nytt hopp för det nya 2017. Det gäller att fokusera på de bra sakerna, känna tacksamhet för dem. Alltid finns det något att vara tacksam för. Jag har en familj, de är något sånär friska, jag har ett hem att bo i, har vänner, kan ännu se det vackra i naturen. 

Missnöje finns det tillräckligt av i världen, om vi låter den känslan ta över så blir vi mycket olyckliga.

Världens framtid ser mörk ut med krig, miljöförstöring, girighet och oenighet, men det finns också många ljusglimtar i mörkret. Människor som bestämmer sig för att enas och ge kärlek. Som Musikhjälpen i Örebro, som samlade in otroliga 49 miljoner kronor! Sedan händer det små saker överallt, vardagsvänlighet varje dag, vardagshjältar, människor som bryr sig om andra,  som vill göra något för en bättre framtid.

Omställning Lindesberg har varit en grupp engagerade människor som har träffats förut varannan måndag och som förhoppningsvis kan sätta igång med studiecirklar igen. Det kan handla om stadsodling, tips om mat, ekologisk och etisk framställning, hur vi kan hjälpa de nya som kommer till vårt område, alternativ energi och mycket annat. Vad som behövs nu är ”Inre omställning”, att förändra vårt sätt att tänka, så att vi inte bara reagerar, utan också agerar: Hur kan vi ändra oss själva, så vi inte behöver shoppa för att känna glädje? Vad är våra styrkor och svagheter, vad kan vi göra för världen? Det handlar om att kommande generationer ska få en bra jord att leva på. Men det är konstigt, vi som har varit med i omställningsgruppen har till största delen varit 60-plussare. Var är de yngre? De verkar inte engagera sig. Har de gett upp och tror att de inte kan göra något? Är det viktigare att jaga Pokemon än att arbeta för en bättre framtid? Jag tror att det är verklighetsflykt, de vill inte se, och det är jobbigt att engagera sig. Men jag hoppas innerligt att jag har fel.

Vi som var unga på 1970-talet gick och demonstrerade, skrev i tidningar, gick på gatorna och sjöng protestsånger, spelade gatuteater och annat, för vi ville förändra världen, få slut på krigen och miljöförstöringen. Vi lyckades påverka en del, men världens tillstånd har ändå blivit värre. De kommersiella krafterna är starkare, pengar och vinst är viktigare än människor, djur och natur. Hela systemet har gått snett. Det går inte att vi enskilda människor känner skuld och inte orkar göra något. Vi måste gå ihop för att få förändringar. Ensam är svag, men tillsammans är vi starka. Gå med i grupper, både lokalt och på internet. Tillsammans klurar vi ut vad vi kan göra för att ändra de ohållbara systemen och bygga upp ett bättre samhälle där alla kan leva och utvecklas och där vi inte förstör jorden. Hur når vi tillverkarna av ohållbara produkter? Vi är kunder, har vi bra argument? Ett ensamt mejl, samtal eller brev ändrar ingenting, men kommer det tusentals, då kan det bli ändringar.

Var är ni unga? Det är er framtid det gäller! Vill ni andas förorenad luft, dricka vatten med hormoner i, äta besprutad mat som har förlorat det mesta av sin näring, ta hand om enorma sopberg? Hur kan var och en, där ni bor, göra skillnad? Hur vill vi alla att framtiden ska vara?