Ledare. .

2015-05-02 07:30
”Migrationsverkets beslut bör och ska baseras på vad personens sexualitet, könsuttryck och/eller könsidentitet kan leda till i praktiken och inte baseras på godtyckliga uppfattningar och förutfattade meningar.” Bild: Anders Wiklund/TT
”Migrationsverkets beslut bör och ska baseras på vad personens sexualitet, könsuttryck och/eller könsidentitet kan leda till i praktiken och inte baseras på godtyckliga uppfattningar och förutfattade meningar.”

Migrationsverket följer inte sina egna riktlinjer

Människor i allmänhet och riksdag, regering och diverse andra myndigheter i synnerhet har en förmåga att enträget hävda att Sverige ligger i framkant när det kommer till mänskliga rättigheter och hbtq-frågor. Jag är till viss del beredd att hålla med och jag kan ställa mig bakom att vi har kommit långt på vissa områden.  Men när det kommer till asylsökande hbtq-personers situation tycks utvecklingen stå still eller till och med gå bakåt.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Än i dag tenderar utredningar och beslut att baseras på stereotypa föreställningar om hur hbtq-personer är. Jag betvivlar inte att det finns handläggare med erforderlig hbtq-kompetens på Migrationsverket men de tycks vara mer ett undantag än en regel. Har du inte turen att någon av dessa personer handlägger ditt ärende riskerar du att få en orättvis bedömning. Detta leder till att det hela blir ett orättvist lotteri där oddsen är näst intill obefintliga att just du drar en vinstlott.

En nära vän till mig är jurist och arbetar sedan många år med frågor som rör asylsökande hbtq-personers situation. Min vän delar då och då med sig av hårresande historier om hur handläggare på Migrationsverket har frångått sina egna riktlinjer och principer i bedömningen vilket i sin tur har lett till högst osakliga avslagsbeslut. Senast vi pratades vid berättade min vän om en homosexuell person som inte hade beviljats asyl med motiveringen att hen inte hade lämnat en tillräckligt detaljerad redogörelse för den inre processen kring sina tankar, känslor och reflektioner när hen upptäckte sin homosexualitet. Vad är det egentligen som efterfrågas i den här typen av avslagsmotiveringar och när ska Sverige börja följa EU-domstolens praxis om att asylutredningar och beslut inte får baseras på stereotypa föreställningar?

Rättsäkerheten raseras om beslutet grundar sig i hur någon har tänkt och känt när hen kom underfund med att hen är hbtq. Det är även helt oacceptabelt att avslå en ansökan om personen ifråga inte har berättat om sin identitet för familj och vänner i det land hen har flytt ifrån. Det finns även fall där personer har fått avslag  med motiveringen att hen har valt att vara öppen och därför försatt sig själv i en riskabel situation. Det bör poängteras att det står i Migrationsverkets riktlinjer att de inte får avkräva öppenhet eller hävda att personen kan undvika obehagliga situationer genom att leva dolt. Vad är det för mening med att ha riktlinjer som inte följs?

Migrationsverkets beslut bör och ska baseras på vad personens sexualitet, könsuttryck och/eller könsidentitet kan leda till i praktiken och inte baseras på godtyckliga uppfattningar och förutfattade meningar. Gör om och gör rätt Migrationsverket. Det är människors liv ni har i era händer. Varje gång ni fattar ett godtyckligt beslut och väljer att avslå en hbtq-persons asylansökan riskerar ni att skicka personen i fråga rakt in i döden. Det är människoliv det handlar om och det är då sannerligen ingen lek.