Ledare. Stefan Backius.

2017-11-27 06:00

Bibliotek ska skötas i kommunal regi

Vi kommuninnevånare älskar i regel våra bibliotek, oavsett vilket skick de är i.

I Hällefors är biblioteket privatiserat. Att privatisera och lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad har sedan länge varit de borgerliga politikernas våta ideologiska dröm, oavsett hur dåligt det har fungerat i praktiken. Men i Hällefors har detta utförts av Socialdemokraterna, måhända ivrigt ”ideologiskt påhejade” av moderater bakom kulisserna.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Entreprenader inom offentlig verksamhet innebär att politikerna ber någon annan driva sådant som det offentliga egentligen skulle ha gjort själv, oftast med förhoppningen om sänkta kostnader. Det är betydlig ovanligare med ökad kvalitet. Entreprenadavtalen löper under en avgränsad upphandlingsperiod och inför nästa period hoppas man sedan att andra företag ska ”konkurrera om upphandlingen”, som det brukar kallas, vilket oftast innebär att man ytterligare hoppas sänka priset. Den som lägger billigaste anbudet vinner helt i enlighet med marknaders villkor. Så hyvlas den offentliga verksamheten sakta ner. Kontinuitet och anställningstrygghet är inte driftsformens starka sidor. Inte heller verksamhetsförändringar gällande ambition eller omfattning under pågående entreprenadperiod. Företaget som har vunnit upphandlingen utifrån vissa förutsättningar kan ju inte plötsligt börja bedriva en förändrad verksamhet utifrån nya förutsättningar. Då sätts ju konkurrensen ur spel, det som är entreprenadlösningarnas grundpremiss. Att ändra förutsättningarna efter att upphandlingen har gjorts upp kan till och med bryta mot kommunallagen. Därför är biblioteksdrift på entreprenad en ovanligt dålig lösning. Det finns därför heller nästan inga bibliotek som organiseras på detta vis i landet. Det finns endast några enstaka starkt kritiserade nyliberalt anstrukna experimentprojekt i storstadsområden.

Vi kommuninnevånare älskar i regel våra bibliotek, oavsett vilket skick de är i. Även de som inte speciellt ofta besöker biblioteket eller som inte ser läsning som livets viktigaste syssla brukar ändå nogsamt bevaka biblioteket från nedskärningar och försämringar. Det är något speciellt med biblioteken. Det är också en central kommunal verksamhet som vänder sig till alla helt kostnadsfritt. Även för de som ofta känner sig obekväma eller främmande inför att besöka olika kommunala instanser kan biblioteket vara inbjudande. Biblioteken brukar vara den kommunala verksamheten med de lägsta trösklarna.

När senaste upphandlingen skulle genomföras 2014 konstaterade Hällefors kommun i sin egen utredning att kostnaderna skulle bli högre vid en entreprenadlösning än att driva biblioteket i egen regi. Förutom att hela prispressaridén med entreprenad som driftsform inte visat sig fungera så fick man på köpet en begränsad demokratisk styrning och svårigheter att åstadkomma verksamhetsutveckling. Ändå ville sossarna till varje pris privatisera. Varför?

I en artikel i ETC i september 2014 menade Socialdemokraternas gruppledare till och med att nu när det blir dyrare att ha det i privat regi, ja då får kommunen skjuta till mer pengar. Ett mångfacetterat haveri av stora mått för det en gång så stora, stolta och starka partiet. Det vore ju klädsamt om de individer som upplever sig företräda socialdemokratin i Hällefors i dag berättar hur de tänker sig att biblioteket i Hällefors ska utvecklas.