Kultur & Nöje.

2017-08-15 06:00
Bild: Rolf Larsson

Bergslagsbilden

Skymning och gryning är de tider då flest olyckor sker mellan bilar och vilt eftersom många djur är som mest rörliga då. Den här älgkon stod vid ett kalhygge vid väg 205 mellan Loka och Östra Kärne och studerade trafiken i skymningen som om hon funderade på om hon skulle korsa vägen eller springa tillbaka in i skogen.