Krönika. Per Schmidt.

2017-04-30 05:39

Vi ger varandra mening med livet

Kan du se framför dig en framrusande lastbil på torget i Hällefors som försöker träffa någon att köra på?

När vi blickar ut över världen blir det uppenbart att människor söker desperata vägar att ge sitt liv en mening. Ett mycket märkligt sätt är det som vi med förskräckelse kunde uppleva skedde på Drottninggatan i Stockholm, att en person bestämmer sig för att satsa hela sitt liv på att skada och döda andra för att sprida skräck. Ett sätt att förstå detta är att han tror att han ska få en belöning i himlen, ett annat är att detta är ett desperat sätt att ge sig själv makt, att ta den plats som samhället inte vill ge honom. Och tragiskt kan vi se att människor överallt i världen använder sig av liknande metoder.

Jag hör folk tala om en rädsla att sådant här ska kunna hända i våra betydligt mindre samhällen. Förvisso är det väl så att den sortens förövare som ”spränger sig själv” vill förorsaka maximal skada och få så mycket publicitet som det går. Och då söker man sig till stora samhällen. Men undran kan komma, tänk om någon som finns bland oss som känner sig illa behandlad, nysvensk eller traditionell, får inspiration i en inte helt frisk hjärna att göra en desperat handling. För desperata människor möter vi ju. Förvisso finns det människor som är desperata för att de inte får uppehållstillstånd, men vi kan ju också möta de som är frustrerade över sin dåliga ekonomi eller katastrofala livssituation som de ser har sin grund i att de blivit illa behandlade av myndigheter, kommun eller medmänniskor. Tänk om också en sådan får idén att använda en lastbil för att hämnas.

Så kan tankarna gå.

Och på det vill jag tänka realistiskt, och då säger mig mitt förnuft att våra små samhällen har en skyddsfaktor, nämligen att man känner igen varandra, att man har en relativ närhet till de man möter. Och den som man har någon slags relation till skadar man inte bara för skadandets skull.

För att vara trygga är därför mötesplatserna viktiga, där vi kan något bekanta oss med varandra. Skolor, arbetsplatser, föreningar, kyrkor, moskéer, fotbollslag, torg, kaféer, affärer ... ”You name it”. Där vi får tillfälle att bekanta oss med varandra. Ju fler och av olika slag desto bättre.

Det här med vad som ger livet mening. Vetenskapliga undersökningar har visat att för att känna lycka så behöver man finna ett sammanhang att finnas i. Lycka ger livet mening, och en lycklig människa sätter sig inte i en lastbil för att döda andra. Att uppleva misstänksamhet och avvisande kan däremot skapa sådana tankar, så låt oss bjuda in varandra!

 

Per Schmidt
Per Schmidt 

Kyrkoherde i Svenska kyrkan i Hällefors Hjulsjö.