Krönika. Per Schmidt.

2017-06-06 06:00

Föreningslivet förtvinar

Sitter och bläddrar igenom vårt lokala annonsblad och imponeras över det föreningsutbud som skapar glädje och upplevelser för oss som bor i Hällefors med omnejd.  Krokbornsparkens vänner erbjuder trevliga upplevelser varje söndagseftermiddag under sommaren, Lions har vårmarknad, hembygdsföreningen öppnar upp sin gård för trevliga stunder, Korpen erbjuder motion genom cykelbingo varje onsdag, Finnstigen ger insikter om det som varit, kyrkokören bjuder på musikaliska upplevelser, med mera, med mera. 

Allt detta och mer därtill genom att människor ställer upp med sin fritid för att ge något till andra, sina medmänniskor. Och förhoppningsvis får de som gör detta glädje till sina liv genom det de gör och genom att de får bidra till glädje för andra!

När jag talar med de som de driver de verksamheter som är uppskattade finns det en samstämmig röst. Vi är för få. Det är ingen som vill ta över, så jag får driva vidare så länge jag orkar. Så orosmolnet som lägrar sig blir, vad ska finnas kvar för framtiden? I Hällefors blir det inga nostalgidagar i år. Engagemanget fanns hos för få. Vad blir nästa föreningsverksamhet, som vi tar som en självklarhet, som försvinner?

Så det blir ett konstaterande som kan höras landet över. Det blir alltmer svårt för föreningslivet att få folk som vill ställa upp för att hålla verksamheten igång. Till styrelser som det förr var en heder att få vara med i, är det nu svårt att rekrytera. Föreningar som en gång betytt mycket för människors livskvalitet får man i dag lägga ned för att ingen vill engagera sig i den.

Ett svar som man ofta får när man ställer frågan om att vara med är ”jag har inte tid”. Och det kan väl vara ett tidens tecken, människor känner sig otillräckliga, har svårt att hinna med, att det man gör ska inbringa någon fördel som slantar till familjen. Man vill inte binda sig till ett långsiktigt engagemang som inte ger uppenbara fördelar i materiella resurser.

Jag har inga svar på hur detta problem ska lösas, men jag vill sprida vidare den livsglädje som jag själv har fått genom de föreningsengagemang jag har och haft i mitt liv. Att få skapa något kul evenemang tillsammans med andra ger livstillfredställelse och glädje över att få bidra. För att inte tala om att få dela gemenskapen i engagemanget. När jag hör om människor som lämnat detta livet så får jag ofta inte veta så mycket om deras inkomstbringande liv utan de ideella engagemang de haft och hur mycket det betytt för dem.

Och så en uppmaning till ”det offentliga” och skattefinansierade. Överväg hur ni kan ge ert stöd genom stöd och bekräftelse till föreningslivet. För föreningslivet ger ofantligt mycket till vårt gemensamma samhälle och insatser här ger mångdubbelt tillbaka.

Så vill jag skicka vidare som en slutkläm: Engagera dig med andra. Det ger glädje till dig själv och dessutom till andra. Du gör skillnad!

 

Per Schmidt
Per Schmidt 

Kyrkoherde i Svenska kyrkan i Hällefors Hjulsjö.