Reportage.

2017-05-31 07:00
 • På Linde energis kontor sitter en solelsanläggning på 3 kW. Bild: Rose-Marie Fasth
  På Linde energis kontor sitter en solelsanläggning på 3 kW.
 • På displayen vid Lindeskolans fasad går det att avläsa vad anläggningen producerar.  Bild: Rose-Marie Fasth
  På displayen vid Lindeskolans fasad går det att avläsa vad anläggningen producerar. 
 • Så här ser den första anläggningen ut på Lindeskolans tak. Carl-Henrik Ling, kassör i föreningen Solel, ser över installationen.  Bild: Lotta Persdotter-Andersson
  Så här ser den första anläggningen ut på Lindeskolans tak. Carl-Henrik Ling, kassör i föreningen Solel, ser över installationen.

Efterlyser klimatsmart byggande

Är solen framtidens energikälla för Lindesberg? Det tror Agneta Nilsdotter (MP), som har lämnat in en motion om att alla kommunala nybyggen borde planera för solelsanläggningar.

Nya bostäder planeras i Lindesberg, omsorgsboenden och även en ny skola. Miljöpartisten Agneta Nilsdotter, tycker inte bara att kommunen ska vara klimatsmart i förbigående, utan tänka långsiktigt och passa på att vända nya tak mot söder för maximal produktion av solel.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Det borde gälla både kommunala och privata byggen. Nu bygger man ju bostadsrätter vid Tivoliplan utmed ån, ett öppet läge där det skulle passa bra med solpanel, säger hon.

Tillsammans med partikollegan Inger Griberg, har hon lämnat en motion i ämnet till kommunfullmäktige. ”Jag hoppas att planerare och politiker tar lärdom av historiska misstag”, skriver hon, och syftar på åren då bostadsbristen byggdes bort inom ramarna för miljonprogrammet. 

– De lyckades bra med att bygga snabbt och för många människor men tänkte inte på energiförbrukningen. Man glömde också bort gemensamhetsaspekten med gemensamma ytor och mötesplatser, som är väldigt viktiga för trivseln i ett bostadsområde. Det måste vara både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart, säger hon.

”Viktigt att sprida hopp”

För fyra år sedan var Agneta Nilsdotter med och startade upp föreningen Solel i Lindesberg. Deras första projekt blev att förse Lindeskolans tak med en bättre energilösning.

– Vi tyckte att det var viktigt att sprida hopp och kom på att vi skulle kunna ha en anläggning på Lindeskolan. Det var också ett sätt att visa ungdomarna att man inte behöver använda olja och förgifta luften för att få fram el.

Tillsammans med försäljning av andelar för 5 000 kronor styck, ekonomiskt stöd från Leader Bergslagen och uppbackade av Linde energi och bostadsbolaget Libo, kunde en anläggning på 290 kvadratmeter invigas våren 2015. Sedan dess har den producerat över 70 000 kilowattimmar. Förra veckan invigdes ytterligare 90 solpaneler på Lindeskolan. En satsning som till stor del har realiserats med stödpengar från länsstyrelsen. Intresset för att köpa andelar i Solel finns fortfarande men har börjat sakta ner, berättar Carl-Henrik Ling, kassör.

– I nuläget har vi sålt 131 andelar. Vi brukar säga att vi nog har scannat av alla idealister, säger han och tillägger: 

– Det är ju inte som på en bank. Vårt resultat beror mycket på elpriserna. Nu är prognosen att elpriset ska sticka iväg kraftigt framöver. Som kassör i en solelsförening får man ju tycka att det är bra. 

Behöver inte ansöka om bygglov

Agneta Nilsdotters motion om att planera för solel fanns med på maj månads möte i kommunfullmäktige. Ärendet remitterades till kommunstyrelsen, vilket gör att behandlingen av motionen skjuts upp en månad. En i sammanhanget positiv nyhet som lämnades på samma möte, var att Samhällsbyggnad Bergslagen har fattat beslut om att privatpersoner inte längre behöver ansöka om bygglov för att sätta upp solceller på taket. Jättebra, tycker Agneta Nilsdotter, då solelsanläggningen på Lindeskolan verkar ha inspirerat villaägare. 

– Det blev inte bara våra solceller av det här, utan privatpersoner har skaffat solceller hemma hos sig själva. Så fort man börjar få kunskap blir man mer mån om att börja spara el.

Solel i Lindesberg

Föreningen Solel har två anläggningar på Lindeskolan. De är på 44 kW och 24 kW. Ytterligare en anläggning finns på Linde energis kontor. Den som vill installera solceller på sitt tag kan få ett bidrag från länsstyrelsen på max 20 procent av kostnaden i investeringsstöd. Överskott av el som matas in på allmänna elnätet ger rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh. 

Solel är miljövänligt ur det perspektivet att det går åt lite energi för att tillverka solcellsmodulerna i förhållande till energin som produceras under deras livslängd. De ger inga utsläpp och är tysta. Modulerna går att återvinna. 

Källa: Solel i Lindesberg och Svensk solenergi