Nyheter.

2017-11-17 06:00
  • De båda överläkarna Mattias Egberth och Lars-Göran Larsson har fått nog efter omorganiseringen på Linde lasarett. Bild: Rolf Larsson
    De båda överläkarna Mattias Egberth och Lars-Göran Larsson har fått nog efter omorganiseringen på Linde lasarett.
  • Det är här som tre av fyra ­överläkare på kirurgavdelningen har begärt tjänstledighet.
    Det är här som tre av fyra ­överläkare på kirurgavdelningen har begärt tjänstledighet.

Tre av fyra överläkare tar tjänstledigt i protest

Genom att ta bort sex platser på kirurgavdelningen på Lindesbergs lasarett hotas länsinvånarnas möjligheter att få rätt vård. Det menar tre av fyra överläkare och kirurger på avdelningen som nu har valt att begära tjänstledighet i protest.

”Vi kommer att arbeta på andra sjukhus och det är över 60 års samlad erfarenhet som försvinner från Lindesbergs lasarett”, säger överläkare Mattias Egberth.

Vid kirurgkliniken i Lindesberg vårdas patienter som har genomgått allmänkirurgiska ingrepp, bland annat eftervårdas patienter efter canceroperationer och här vårdas även multisjuka äldre med kirurgiska åkommor.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Den så kallat elektiva, eller planerade, kirurgin som utförs vid Lindesbergs operationsavdelning är överviktskirurgi, gall­kirurgi och en hel del bråckkirurgi. I somras genomfördes en omorganisation som innebar att sex platser på kirurg­avdelningen togs över av ortopedkliniken.

– Det kommer att innebära en ökad risk för att patienter som vi tidigare har opererat i Lindesberg kan behöva sändas till andra operativa enheter i länet. Vid USÖ är det redan en oerhört ansträngd situation med uttalad platsbrist och förra året vårdades 1 200 patienter vid kirurgkliniken som satellitpatienter, det vill säga på avdelningar där man inte har specialkompetens att vårda patienter med kirurgiska åkommor. Det är lika tokigt som att lägga en nyförlöst kvinna på en öron-näsa-halsavdelning och lika dålig om inte ännu sämre patientsäkerhet är det att lägga en patient med oklara buksmärtor på en avdelning som inte är van vid denna typ av patienter, säger överläkare Lars-Göran Larsson.

– Patienterna har rätt till omvårdnad av personal som är specialiserad på den sjukdom som patienterna lider av, säger Mattias Egberth.

Patienter från andra delar av landet

Han påpekar också att ett antal enkelrum för palliativ vård i livets slutskede har försvunnit i och med omorganisationen. Det drabbar äldre patienter med cancersjukdom som det inte går att göra någonting åt och där just enkelrum är viktiga både för patienten och anhöriga för att vården ska bli värdig.

– Vi värnar om invånarnas rätt till den vård de behöver i den norra länsdelen, säger Lars-Göran Larsson.

– Kirurgkliniken i region Örebro län är en enhet och reducerar man antalet platser i Lindesberg påverkar detta förstås belastningen i Karlskoga och på USÖ, säger Mattias Egberth.

I och med omorganisationen opererar ortopedkliniken patienter från andra delar av Sverige.

– Det är klart att det är bra att kunna ta betalt från andra regioner och landsting, men är det verkligen vettigt att operera patienter från Västerbotten eller Skåne på bekostnad av våra egna invånare från till exempel Hällefors eller Ljusnarsberg, säger Mattias Egberth.

Överläkare från Lindesberg

Jennie Liling-Ståhl är områdeschef för Opererande och onkologi i region Örebro län.

– Det är tråkigt om vi förlorar så mycket erfarenhet i Lindesberg, men vi måste anpassa oss till framtiden som går ut på att enheterna blir specialiserade av effektivitetsskäl. Tiden när varje litet sjukhus skulle klara av att göra allting är nog förbi. Nu gäller nischade verksamheter.

– När överläkarna går på tjänstledighet kommer vi att ersätta dem med kirurger från USÖ som kommer att åka upp till Lindesberg och så kommer vi att ta in hyrläkare, så patienterna kommer inte att märka någon skillnad, säger Jennie Liling-Ståhl.