Reportage.

2017-11-29 06:00
Lars-Göran Zetterlund (C), Fredrik Dahlberg (SD), Susanne Grundström (S), Maja Loiske (V) och Vivianne Pettersson (M) vill alla att fler ska engagera sig politiskt. AliReza Haidari och Morteza Naderi har beslutat sig för att göra just det.  Bild: Rolf Larsson
Lars-Göran Zetterlund (C), Fredrik Dahlberg (SD), Susanne Grundström (S), Maja Loiske (V) och Vivianne Pettersson (M) vill alla att fler ska engagera sig politiskt. AliReza Haidari och Morteza Naderi har beslutat sig för att göra just det. 

Svårt att rekrytera nya till kommunpolitiken

När demokratiberedningens ordförande Susanne Grundström (S) i Hällefors bjöd in allmänheten för att informera om och diskutera vad det innebär att ställa upp som förtroendevald i nästa års val kom fyra personer.

”Det är en början och vi ska ha ett nytt möte efter jul och då kommer det kanske fler”, säger hon.

Antalet politiker som var på plats i kommunhuset för att berätta hur det är att engagera sig i lokalpolitiken var fler än antalet besökare. Representanter för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet gav sina versioner om varför politik är väl värt att syssla med.

– För min del började det med att min mamma vistades på äldreboende och när jag fick reda på att de skulle få matlådor att värma upp fick det vara nog och jag ville göra något åt saken. Det var fyra år sedan och jag engagerade mig politiskt och nu ska de äldre få mat lagat i ett nytt kök på plats, säger Vivianne Pettersson (M).


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Min politiska resa började när jag behövde förskola för mina barn i Hjulsjö i början på 80-talet. Det var flera föräldrar som gick samman och vi upptäckte att det går att påverka genom politiken, säger Susanne Grundström.

Det visade sig att två av besökarna funderade på att arbeta politiskt för att driva speciella frågor. Tord Andersson tycker det är en skam för Sverige hur gamla behandlas i samhället medan Kent Grängstedt är engagerad i situationen för ensamkommande barn. Båda herrarna är 60 plus.

– Jag är inte politiker men jag begriper att vi måste få yngre att engagera sig. Det gäller både deras egna framtid och framtiden för oss äldre, säger Kent Grängstedt.

Undersökningar visar att unga är engagerade i politiska frågor lika mycket som förr, men att det handlar om enskilda frågor som drivs i grupper på till exempel Facebook.

– Vi kan ju inte ha fullmäktigesammanträden som ska besluta om kommunalskatten på Facebook, säger Susanne Grundström.

Förmåner för lokalpolitiker

Kommunens kanslichef Mathias Brandt berättade om vilka förmåner som finns för lokalpolitikerna.

– Enligt lag har politiker alltid rätt att vara lediga när det politiska uppdraget kräver det och dessutom betalas det ut en ersättning för förlorad arbetsinkomst. Den folkvalda ska aldrig förlora på att ta ett förtroendeuppdrag. Hela den politiska strukturen bygger på att invånare kan ta uppdrag, säger Mathias Brandt.

– Dessutom finns möjlighet att gå kurser och den kommunala förvaltningen hjälper alltid till att ta fram beslutsunderlag innan förslagen klubbas igenom i fullmäktige, fortsätter han.

Inte kan ställas till ansvar

Kanslichefen poängterade också noga att politikerna inte kan ställas inför civilrättsligt ansvar för sina beslut.

– I Hällefors beslutar ju fullmäktige hur omkring 450 miljoner kronor ska användas under ett år och det är ju ett stort ansvar. Men medborgare kan bara kräva ansvar genom hur de röstar i valen. Det är grundprincipen för vår demokrati, säger Mathias Brandt.

Den allmänna meningen bland partirepresentanterna var att det inte var ersättningen som gjorde att de engagerade sig i sina partier.

– Jag har en vision för hur samhället ska fungera och som politiker får jag reda på hur det kan gå till om visionen bryts ner till olika delar av samhället, säger Maja Loiske (V).

– Även små frågor är viktiga som till exempel slamtaxans nivå. Det är viktigt att så många olika åsikter som möjligt möts och debatteras i fullmäktige innan beslut fattas där, säger Lars-Göran Zetterlund (C).

– Jag började med politik för att jag var intresserad av en fråga, men ju längre man håller på desto mer lär man sig om hur samhället fungerar, säger Fredrik Dalhberg (SD).

Två yngre besökare

De två yngre besökarna på informationsträffen i kommunhuset har redan bestämt sig för engagera sig politiskt.

– Jag gör det för att jag vill kunna påverka så att det blir bra för alla i samhället här i Hällefors där vi bor, säger AliReza Haidari.

– Jag fick reda på att det är mest äldre som är verksamma i politiken här och tycker att det är bra om det är blandat åldersmässigt. Det är därför jag kommit hit för att få veta mer om vad det innebär att vara politiker, säger Morteza Naderi.