Nyheter.

2017-04-13 06:23
  • Kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (S) kände inte till hur illa det var.  Bild: Rolf Larsson
    Kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg (S) kände inte till hur illa det var. 
  • Ordförande för kommunrevisorerna Torbjörn Ström är nöjd med att kommunen tvingas agera. Bild: Rolf Larsson
    Ordförande för kommunrevisorerna Torbjörn Ström är nöjd med att kommunen tvingas agera.

Skärpta rutiner vid chefsrekrytering

Det var när utomstående konsulter granskade hur chefer och nyckelpersoner hade rekryterats till Hällefors kommun som häpnadsväckande fakta avslöjades, Bland annat har chefer anställts av fel personer och av närstående utan konkurrens av andra sökande.

”Det är mycket allvarligt”, säger Torbjörn Ström, ordförande för kommunrevisorerna i Hällefors.

Hällefors kommun har fem lekmannarevisorer och det var när dessa började misstänka att inte allt stod rätt till som de beslutade sig för att kalla in experthjälp.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Det är en liten kommun och det märks när det inte fungerar så bra, så vi tog in konsultfirman KPMG för att få en ordentlig genomgång av läget. Och det visade sig ju att våra misstankar stämde, säger Torbjörn Ström.

Granskningen kostade 80 000 kronor vilket han tycker är väl använda pengar. De fem lekmannarevisorerna har en årlig budget på 650 000 kronor av vilken ungefär hälften går åt till att köpa in kompetens utifrån. Av alla felen som KPMG:s granskning visade tycker Torbjörn Ström att två missförhållanden var särskilt allvarliga. 

– Dels att chefer har anställts av personer som inte har rätt att göra det och dels misstanken att det har anställts en chef av närstående utan att tjänsten har varit utannonserad. Det sista innebär att det finns ett jävsförhållande, att den som har blivit anställd har gynnats av en närstående, och det ska inte få förekomma i kommunen. Nu är det som det är med den anställningen och det går inte att göra något åt den, men det ska inte få hända i framtiden, säger han.

Kände inte till hur illa det var

Kommunstyrelsens ordförande Annalena Jernberg (S) höll vid styrelsens senaste möte med om att det måste till skärpta rutiner vid chefsrekryteringar. Hon sade sig inte känna till hur illa det var ställt men att nu ska bli ändring. En enig kommunstyrelse beslutade att anta ett niopunktsprogram för att  säkerställa att framtida rekryteringar går rätt till.

– Det är bra att kommunstyrelsen bättrar sig. Det är faktiskt den som är ytterst ansvarig för att säkerställa att rekryteringar följer lagar och regler, säger Torbjörn Ström.

Bland de nio punkterna finns bland annat att kommunstyrelsen ska se till att delegationsordningen följs, det vill säga att de personer som anställer nya chefer har rätt att gör det, och att bestämmelserna ska kompletteras så att reglerna blir klara vad som gäller när någon som söker tjänsten är närstående till någon av dem som sköter rekryteringsprocessen. Kommunrevisorerna kommer att följa upp hur det går.

– Det gör vi om kanske två år, säger Torbjörn Ström.