Nyheter.

2017-08-11 08:49
  • Med färre vårdplatser blir det svårare att ta hand om akut sjuka patienter som kommer till Lindesbergs lasarett och riskerna att de måste skickas vidare till andra sjukhus ökar.   Bild: Rolf Larsson
    Med färre vårdplatser blir det svårare att ta hand om akut sjuka patienter som kommer till Lindesbergs lasarett och riskerna att de måste skickas vidare till andra sjukhus ökar. 
  • Överläkare Mattias Egberth, Kerstin Jönsson från SPF-seniorerna i Löa-Storåbygden och sjuksköterskan Anette Holmberg är alla tre mycket kritiska till neddragningarna på kirurgavdelningen.
    Överläkare Mattias Egberth, Kerstin Jönsson från SPF-seniorerna i Löa-Storåbygden och sjuksköterskan Anette Holmberg är alla tre mycket kritiska till neddragningarna på kirurgavdelningen.

Protester mot indragna vårdplatser på Linde lasarett

Kirurger, sjuksköterskor och pensionärs­organisationer – alla dömer de ut planerna på att minska antalet vårdplatser på kirurgavdelningen som Region Örebro presenterade före semestrarna.
”De vill att vi ska flytta på oss för att ge plats åt en utökad ortopedverksamhet”, säger Mattias Egberth, överläkare på kirurgkliniken.

Planen är att dagens 24 vårdplatser på kirurgavdelningen ska minska till 18 stycken. Mattias Egberth är mycket kritisk. Han förklarar att med färre vårdplatser blir det svårare att ta hand om akut sjuka patienter som kommer till Lindesbergs lasarett och riskerna att de måste skickas vidare till andra sjukhus ökar.

En annan följd av neddragningarna är att planerade operationer inte kan genomföras på grund av platsbrist, och att patienter som inte får plats får opereras någon annanstans.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Vi kommer helt enkelt inte att kunna erbjuda lika bra vård till våra invånare här i norra länet, säger Mattias Egberth.

Från sju till tre enkelrum

Dessutom ska antalet enkelrum på kirurgavdelningen dras ner från ­dagens sju till tre i framtiden. Enkelrummen används bland annat till att vårda svårt sjuka patienter i livets slutskede så att de inte ska behöva ligga i salar tillsammans med andra patienter.

– Det rör sig ofta om äldre patienter med cancersjukdom som det inte går att göra något åt. För att ge ett värdigt slut för både patienter och anhöriga är det viktigt att ha tillgång till enkelrum, säger Mattias Egberth.

Han påpekar att det är stor skillnad för en anhörig som själv är gammal att åka från till exempel Kopparberg till Karlskoga lasarett, i stället för till betydligt närmare Lindesberg, för att vara med om en livskamrats sista tid.

Det är helt vansinnigt

Kerstin Jönsson är ordförande för SPF-seniorerna i Löa-Storåbygden i norra delen av Lindesbergs kommun. Hon berättar om en väninna som fick svåra buksmärtor och åkte till Lindesberg för att söka akut vård. Väninnan fick dropp för att inte tuppa av men det fanns inte plats att lägga in henne så de skickade henne vidare med sjuktransport till Karlskoga.

– En sådan där gammal skakig färdtjänstbuss som transporterade henne vidare liggande på bår de sju milen till Karlskoga. Det var en plåga i det skick hon var i. Hur ska det då bli i framtiden om det blir ännu färre vårdplatser?

– Politikerna talar vackert om tillgänglighet och närhet men lyssnar inte på oss pensionärer. Vi är en fjärdedel av invånarna i norra länet så det bör de nog göra inför valet nästa år, säger Kerstin Jönsson.

Hon är mycket kritisk till hur gamla skickas runt.

– Det är helt vansinnigt att dra ner på antalet vårdplatser på Lindesbergs lasarett. Tänk om jag skulle komma akut dit med svåra buksmärtor och så skulle de svara mig att jag måste åka vidare för att de inte har plats. Jag skulle totalvägra.

– Vi är ju många äldre häruppe och det sker en del fallolyckor med brutna ben och även trafikolyckor på grund av allt vilt i skogarna. Ska vi i framtiden tvingas åka till Örebro eller Karlskoga om olyckan är framme? säger Kerstin Jönsson.

Vård i livets slutskede

Med sin långa bakgrund inom sjukvården, Kerstin Jönsson är pensionerad sjuksköterska som började på Lindesbergs lasarett när det öppnade 1961 och gick i pension 2005, så vet hon vad antalet vårdplatser betyder.

– Det kan hända vad som helst efter en operation när patienten har skickats hem. Operationssår kan gå upp eller det kan uppstå andra blödningar. Då är det viktigt att det inte är för långt till närmaste akutsjukhus och att det så finns plats att ta hand om patienten, säger Kerstin Jönsson.

En före detta kollega till henne som fortfarande arbetar på kirurgavdelningen som sjuksköterska är Anette Holmberg och hon är mest kritisk till att patienter som behöver vård i livets slutskede ska tvingas åka till andra sjukhus om det inte finns plats på Lindesbergs lasarett.

– Att minska antalet enkelrum med mer än hälften drabbar osvikligt vården av dessa patienter. Det är ovärdigt att tvinga iväg dem eller lägga in dem på salar med fler patienter. Både för den sjuke och för anhöriga, säger Anette Holmberg.

Orsaken till att antalet vårdplatser och enkelsalar ska minskas på kirurgavdelningen är att Region Örebro har fattat beslut om att ortopeden ska växa och att kirurgavdelningens närhet till röntgen och operationssalar gör det lämpligt att ortopeden expanderar där.

–Ortopedin på Lindesbergs lasarett har blivit en del av universitetssjukvården och det ska vi utveckla, vi ska också höja tillgängligheten för regionens patienter och höja den medicinska kvalitén inom ortopedin, säger Ewald Ornstein, verksamhetschef för ortopedi i Region Örebro.

Ska inte ske på invånarnas bekostnad

En annan omständighet som följer av att öka ortopedins verksamhet är att Lindesbergs lasarett kan operera patienter från andra län och ta betalt för det.

– Jag har inget emot att regionen drar in pengar på att operera utomlänspatienter, men jag är mycket kritisk till att det ska ske på bekostnad av invånarna här i norra länet som har betalat skatt hela sitt liv och som har rätt till bra vård nära där de bor, säger Mattias Egberth.

Dagens 24 vårdplatser på kirurgavdelningen på Lindesbergs lasarett ska minska till 18 stycken.