Nyheter.

2017-09-29 06:00
Här syns hur socialdemokraterna Allan Myrtenkvist och Kari Pavonen inte röstar med den egna majoriteten i städfrågan. Även Terje Frölisch och Torbjörn Saxin från samma parti på raden bakom la ner sina röster. Bild: Rolf Larsson
Här syns hur socialdemokraterna Allan Myrtenkvist och Kari Pavonen inte röstar med den egna majoriteten i städfrågan. Även Terje Frölisch och Torbjörn Saxin från samma parti på raden bakom la ner sina röster.

Privatisering skapar oenighet

Frågan om städningen i kommunens regi i framtiden ska läggas ut på entreprenad eller inte skapar oenighet bland politikerna i Hällefors.
”Vi kan lika gärna hålla dörrarna öppna för att städningen även fortsättning kan skötas av kommunen”, säger Allan Myrtenkvist (S).

 

Fyra socialdemokrater gick emot sitt eget parti i frågan. Under två år har städningen av offentliga lokaler i Hällefors skötts av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som kommunen äger tillsammans med Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

Kritik har riktats mot att städningen inte fungerar och därför vill Socialdemokraterna och Moderaterna att städfrågan löses genom att lägga ut den på entreprenad så att privata städbolag får chansen att visa vad de går för. Ett förslag som ivrigt stöttas av Centerpartiet i opposition.


KOM TILL BOKMASSAN!

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister.

Här hittar du all information om evenemanget.


– Där det går att lägga ut verksamhet på privata företag så ska Hällefors kommun göra det. Städning är ett sådant område, säger Lars-Göran Zetterlund (C).

Vänsterpartiets Johan Stolpen uttrycker oro för vad som skulle hända med personalen om städningen övertas av privata aktörer och ville att ärendet skulle utredas mer. Kommunstyrelsen vice ordförande, moderaten Christina Johansson, tyckte inte det var så mycket att orda om.

– Det finns lagar och regler att följa vid en så kallad verksamhetsöverlåtelse som det blir fråga om i detta fall. Dessutom är det inte säkert att all personal är negativ, vissa kan se det som en utmaning att pröva något nytt när det blir förändringar, säger hon.

– Även om personal blir erbjud­en att följa med till det privata bolaget vid en verksamhetsöverlåtelse så vet vi ju inget om vilka villkoren blir för dem vid denna nya anställning, säger Johan Stolpen.

Ledningen får kritik

Även kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Annahelena Jernberg, är för att privata entreprenörer ska gynnas i städfrågan.

– Kritiken mot hur städningen skötts runt om på kommunens skolor och omsorgsboenden gör att vi bör låta privata entreprenörer ta hand om den. Att det fungerat så dåligt beror inte på städpersonalen utan det har handlat om dålig styrning och ledning, säger hon.

– Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens egen utredning i frågan visar att städningen är undermålig. Den har gjorts av en utomstående konsult, säger Christina Johansson.

Vänsterpartiet hävdar att underlaget till konsulten som gjorde utredningen inte var tillräckligt heltäckande och att frågan därför bör utredas mer.

– Konsekvenserna av en omorganisation av egen verksamhet till privat regi är inte tillräckligt utredda. Utprivatiseringar och entreprenadlösningar har stora problem och därför borde frågan utredas mer innan fullmäktige fattar något beslut, säger Stefan Backius (V).

”Vi ska välja det som är bäst”

Nu blev det inte så, utan kommunfullmäktige beslutade att processen med att återta städningen från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska påbörjas. Men på grund av de fyra socialdemokraterna som gick emot sitt eget parti ändrades formuleringen om att en entreprenad­lösning i första hand ska eftersträvas, till att en lösning som är bäst för Hällefors ska eftersträvas.

– Det kan lika gärna vara bäst att kommunen sköter det i egen regi. Vi ska välja det som är bäst, säger Allan Myrtenkvist.