Nyheter.

2017-03-31 05:34
I Hällefors kostar det i genomsnitt 2 007 kronor per dygn för privat plats, respektive 675 kronor dygn för en kommunal.  Bild: Julian Stratenschulte/AP/TT
I Hällefors kostar det i genomsnitt 2 007 kronor per dygn för privat plats, respektive 675 kronor dygn för en kommunal. 

Privata familjehem fyra gånger dyrare än kommunala

Det är brist på familjehemsplatser i Ljusnarsbergs, Hällefors och Lindesbergs kommuner. I dagsläget har de tre kommunerna därför 59 barn utplacerade på så kallade konsultstödda familjehem. I Ljusnarsberg är genomsnittspriset för en sådan plats 1 925 kronor per dygn medan en kommunal plats kostar 510 kronor dygnet.

Det är inte främst en högre kvalitet på omhändertagandet som ligger bakom att de tre kommunerna betalar så mycket högre priser till privata familjehem än för sina egna. I Hällefors kostar det i genomsnitt 2 007 kronor per dygn för privat plats, respektive 675 kronor dygn för en kommunal.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Det var under hösten 2015 och inledningen av 2016 som inflödet av ensamkommande unga var så högt att bristen på vårdplatser gjorde att vi i Hällefors tvingades leta med ljus och lykta efter platser åt ungdomarna, säger Daniel Åhnberg, områdeschef på individ- och familjeomsorgen.

– Jag kan inte säga att det är några egentliga skillnader mellan de privata och de kommunala familjehemmen, säger Marjo Engström, enhetschef på barn- och biståndsenheten.

Både Hällefors och Ljusnarsberg köper platser av Attendo som är Sveriges största omsorgskoncern och omsätter närmare 10 miljarder kronor årligen på att sälja tjänster till kommuner och landsting i Sverige. 

– Det blir alltid dyrare med privata lösningar men det fanns inget annat att välja på. Migrationsverket faxade om och om igen till oss att nu kommer det nya barn till kommunen om några dagar och så var det upp till oss att försöka ordna fram platser, säger Ulla Diedrichsen, ordförande för Vänsterpartiet i Ljusnarsberg.

Räknar annorlunda

Attendo driver 25 olika boenden för ensamkommande barn och ungdomar runt om i Sverige. Företaget har också 250 jour- och familjehem inom sin verksamhet. Att priset för de privata och kommunala platserna skiljer sig har sina förklaringar enligt verksamhetschef Marie Kjellqvist på företaget. Hon anser sig kunna jämföra eftersom hon själv har arbetat inom både kommunal socialtjänst och privat omsorg.

– För det första räknar kommunerna annorlunda, hade de tagit med overheadkostnader som till exempel för bilar och löner för sin personal utöver personalen i familjehemmet så hade deras kostnader stigit från runt 1 100 upp till 1 200 kronor per dygn. 

– Vi har heller ingen myndighetsutövning som tar tid utan kan lägga timmarna på att finnas i hemmen och hjälpa familjerna att klara sina uppdrag. Dessutom ger vi mer handledning och utbildning än vad den kommunala verksamheten klarar av eftersom den ofta har väldigt små resurser, säger Marie Kjellqvist verksamhetschef på Attendo.

Rycker upp barnen

Staten betalar i dagsläget 1 900 kronor per dygn i ersättning till kommunerna för ensamkommande barn. Men det kommer att ändras vid halvårsskiftet då ersättningen sänks till 1 350 kronor per dygn. 

– Staten vältrar över kostnaden på oss i kommunerna. Vissa av barnen och tonåringarna har varit med om obeskrivliga vidrigheter innan de har kommit hit och har behov av särskilda insatser. Migrationsverket ska ersätta för de faktiska kostnaderna om det finns behov av ett kvalificerat stöd för barnen och inte lämpa över merkostnader på kommunerna ute i landet, säger Ulla Diedrichsen.

Hon förklarar att nu måste Ljusnarsbergs kommun anpassa utgifterna för familjehem till de nya omständigheterna och försöka ta hem barnen och ungdomarna till billigare kommunala platser. Men hon menar att samhället måste ställa sig frågan hur lyckat det är att rycka upp barn och tonåringar som har rotat sig i en miljö till en helt ny?

– Sverige som nation ska ju följa barnkonventionen och då kan inte staten först genom Migrationsverket placera ut barn i småkommuner som inte har möjlighet att ta emot alla för att sedan helt ändra förutsättningarna när vi har löst situationen. Nu kommer regeringen tvinga oss att rycka upp barnen från deras nya miljö för att det blir för dyrt, säger Ulla Diedrichsen.

Även i Hällefors arbetar kommunen för att anpassa sig efter de nya ersättningsreglerna.  

– I nuläget har vi barn placerade i familjehem i Uppsala, Katrineholm, i Stockholms närhet och i andra kommuner i Örebro län. Vi vill ta hem så många av de ensamkommande som möjligt till Hällefors. Förutom att det blir billigare anser vi också att närhetsprincipen är viktig för att vi i kommunen ska kunna stå för ett bra mottagande, säger Marjo Engström, enhetschef på barn- och biståndsenheten.

Fakta

Familjehemsföretag som kommunerna köper plats hos

Ljusnarsberg har 21 barn till en genomsnittlig kostnad på 1 925 kronor per dygn placerade på:

Multikulturell familjehemsvård

Stiftelsen Bergslagsgårdar

KBT-stugan

Familjehemskonsulterna

Amplexo

Abraso

Attendoo

Familjehem i Mälardalen AB

Landa familjehemsvård

Den genomsnittliga kostnaden för en plats på kommunens familjehem är 510 kronor per dygn.

Hällefors har 29 barn till en genomsnittlig kostnad 2 007 kronor per dygn placerade på:

Attendo rewith

Av egen kraft/Frösunda

Esotera AB

HS familjehem AB

Infutura AB

KC AB

Plangero

Stiftelsen Bergslagsgårdar

Stiftelsen Dalahem

Villa Victoria AB

Den genomsnittliga kostnaden för en plats på kommunens familjehem är 675 kronor per dygn.

Lindesberg har 9 barn till en genomsnittlig kostnad 2 120 kronor per dygn placerade på:

Humana cureum AB

Resiliens familjehem Örebro

Landa familjevård AB

Kiron care AB

Arena familj AB

Den genomsnittliga kostnaden för en plats på kommunens familjehem är 536 kronor per dygn.

Källor: Ljusnarsberg, Hällefors och Lindesbergs kommuner