Reportage.

2017-06-28 06:00
  • Mats Bygge inne i turbinhallen där turbinen är från 1945 medan generatorn byttes ut på 1980-talet.  Bild: Rolf Larsson
    Mats Bygge inne i turbinhallen där turbinen är från 1945 medan generatorn byttes ut på 1980-talet.
  • Både skogsägaren Håkan Gilmark och kommunalrådet Anna-Helena Jernberg (S) trivdes i gammelskogen. Bild: Rolf Larsson
    Både skogsägaren Håkan Gilmark och kommunalrådet Anna-Helena Jernberg (S) trivdes i gammelskogen.

Politikernas nya policy för mer närproducerat

Ordförande i Hällefors hållbarhetsberedning, Wivanne Pettersson (M), förklarade framför lantbrukaren och lammproducenten Rudy Hobbenshot på Hjulsjö lantliv att en ny inköpspolicy är på gång.

– Vi ska bryta oss ur det nuvarande samarbetet mellan de 16 kommuner som vi i dag ingår i för att kunna handla mer lokala matvaror till den kommunala verksamheten utan att behöva kompromissa med alla de andra kommunerna, sade hon

Wivanne Pettersson berättade om den nya inköpspolicyn under den tur som hon och kommunalrådet Annahelena Jernberg (S) och kommunchefenTommy Henningsson deltog i när LRF Grythyttan/Hjulsjö bussade runt kommunledningen till olika gröna näringar i Hällefors kommun. Det rörde sig om småskaligt skogsbruk, djurhållning, minikraftverk och gårdsmejeri. Rudy Hobbenshot hade idéer om att kommunen borde satsa på gymnasieskolan.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Varför inte försöka få igång utbildningar i matförädling och i att ta tillvara råvaror från skogen? Något som vi har alla förutsättningar för. Här finns ju både livsmedelsproducenter och gott om skog, sade han.

Innan besöket hos Hulsjö lantliv visades kommunledningen två exempel på småskaligt skogsbruk av Håkan Gilmark. Han började med att visa gammelskog som aldrig slutavverkats och inte heller kommer att kalhuggas så länge skogen är kvar i familjens ägo.

– Den här skogen har bara bländats, det vill säga att träd har huggits ner ett och ett när de varit mogna. Däremot finns det så gott som ingen orörd urskog här i Bergslagen eftersom i princip all skog en gång i tiden användes för att göra träkol till järnhanteringen i de många hyttorna, sade Håkan Gilmark.

Efter gammelskogen visade han produktionsskog som planterades för 35 år sedan och som ska slutaverkas om 25 till 30 år.

– Skogen växer fortare i dag än för en generation tillbaka då det tog åtminstone 80 år för en planta att bli färdigväxt för att fällas. I dag går det på 60 år. Det beror på effektivare förvaltning och bättre plantmaterial. Möjligtvis kan klimatförändringarna också spela in, sade Håkan Gilmark.

Visning av minikraftverk

Sista anhalten i bussturen var Bredsjö där visning av minikraftverk och ostprovning stod på programmet. Minikraftverket som ligger vid Stora Bredsjöns nedre vik imponerade stort på besökarna. Vattnet ner till kraftverket leds via ett 26 meter högt fall i en trätub till turbinen nere vid viken.

– Jag köpte kraftverket 2014 och totalrenoverade trätuben året efter eftersom den läckte som ett såll. Turbinen i kraftverket är från 1945 men den snurrar på bra än. En turbin har en livslängd på runt 100 år, säger Mats Bygge som äger minikraftverket.

Han förklarade att kraftverket gav ungefär 600 000 kilowattimmar per år vilket enligt honom  motsvarar den el som 120 bostäder i genomsnitt förbrukar på ett år. Mats Bygge har även köpt det minikraftverk som ligger längre ner vid bäcken mellan övre och nedre Bredsjön. Det ger 250 000 kilowattimmar per år.

– Jag bor uppe i Norberg och min farfar hade ett minikraftverk på gården som min far inte drev vidare när han tog över. När de båda kraftverken blev till salu i Bredsjö slog jag till eftersom jag alltid har tyckt att vattenkraft är en enkel teknik som en bysmed med svets kan laga om något skulle gå sönder, säger Mats Bygge.

Efter kraftverket hägrade provning av lokalt producerade ostar på Bredsjö ostcafé. Mellan osttuggorna diskuterades landsbygdens utmaningar som vargproblematik och hur öppna landskap växer igen när betesdjuren försvinner.

– Jag tror inte att turister som kommer hit vill se igenväxta marker, sade Lars-Göran Staffare på Bredsjö mjölkfår.

– Även om jag har rovdjursstängsel med elektricitet för att skydda mina djur så måste jag hela tiden hålla undan gräset från nedersta tråden så att det inte blir kortslutning och strömlöst i systemet. Det tar mycket tid och ork att hålla efter gräset längs alla stängsel och jag vet inte hur länge jag orkar, sade Rudy Hobbenshot.