Nyheter.

2014-07-04 06:00
Glädjer sig. Örjan Fredriksson från Hällefors Naturskyddsförening glädjer sig på en strandäng vid Nittälven.  Bild: Rolf Larsson
Glädjer sig. Örjan Fredriksson från Hällefors Naturskyddsförening glädjer sig på en strandäng vid Nittälven.

Nytt naturreservat blir länets största

Det handlar om närmre 2 500 hektar som kommer att bindas samman i älvdalen från Dalagränsen ner till sjön Ljusnaren vid Kopparbergs centralort. Naturreservat och nationalparker är det starkaste skydd av natur som finns i svensk lagstiftning. Nittälvsreservatet kommer att bildas under 2015. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Örjan Fredriksson från Hällefors Naturskyddsförening är strålande glad över det nya reservatets tillkomst. Han anser att det blir en enorm tillgång för länet och för hela landet. Att det är något speciellt på gång förstår man när han förklarar att det hamnar i internationellt sällskap.

– Naturreservatet kommer att skyddas av Ramsarkonventionen, en internationell konvention för skydd av våtmarker där bland annat Stora Barriärrevet ingår, säger Örjan Fredriksson 

Bytesaffär

Hans Ljungkvist är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Örebro län. Han berättar att det nya reservatet har blivit möjligt sedan Naturvårdsverket har lyckats få igenom en bytesaffär med den största markägaren i området, Bergvik.

– Naturvårdsverket erbjuder Bergvik bytesskog på statliga Sveaskogs marker till motsvarande värde som den som nu blir skyddad i reservatet. Vi på Länsstyrelsen har länge velat skydda just Nittälvsdalens omväxlande natur med skog, vatten och mossar.

– Nu blir skyddet av flera rödlistade svampar och lavar som finns i Nittälvsdalen permanent. Det finns också flera ugglearter i området, bland annat häckar slagugglan här, vilket är unikt för Örebro län, säger Hans Ljungkvist.

1897 hektar

Det nya naturreservatet omfattar 1897 hektar men det kommer att bindas ihop med redan befintliga reservat till en sammanlagd yta på 2 500 hektar. Örjan Fredriksson har många minnen från naturupplevelser i området. 

Jag har varit här sedan jag var ung på 1970-talet och paddlade längs älven. Det är ett dramatiskt och spännande naturområde som nu blir skyddat. Det finns så få oreglerade älvar som är skyddade, ibland har ett extra spektakulärt område längs en älv fått skydd, men här blir det hela älvdalen, säger Örjan Fredriksson.

Extra värdefullt

Just att skyddet täcker ett så stort område och inte bara några meter längs älvbrinken är extra värdefullt enligt Örjan Fredriksson. Han tycker att det är fantastiskt glädjande att det nu skyddas för all framtid. Alla som har möjlighet att ta sig hit har en naturupplevelse framför sig, säger Örjan Fredriksson.

 

Fotnot: Länsstyrelsen i Örebro läns karta över det nya naturreservatet finns på ETC Bergslagens Facebooksida