Nyheter.

2017-11-24 07:00
  • Josefin Hall har de båda barnen Belle, snart två år, och Fox, snart fem år, på förskolan.  Bild: Rolf Larsson
    Josefin Hall har de båda barnen Belle, snart två år, och Fox, snart fem år, på förskolan. 
  • Leena-Marja Ollila har försökt få till stånd en hastighetssänkning under flera år. ”Man känner sig maktlös”, säger hon. Bild: Rolf Larsson
    Leena-Marja Ollila har försökt få till stånd en hastighetssänkning under flera år. ”Man känner sig maktlös”, säger hon.

Nej till sänkt hastighet utanför förskolan i Sikfors

Som ETC Berglagen tidigare skrivit om vill föräldrar och personal att hastigheten ska sänkas utanför Småfolkets hus förskola i Sikfors. Josefin Hall med två barn på förskolan fick i förra veckan nej från Transportstyrelsen.
– Deras nollvision är ju bara bullshit och rappakalja när de uppenbart struntar i de 26 barn som skulle få en mycket säkrare trafikmiljö om det var 50 utanför dagiset i stället för 80, säger Josefin Hall.

Hon har fört en långvarig kamp för att få ner hastighetsbegränsningen. Både länsstyrelsen och Trafikverket har svarat henne att de inte tycker att det finns någon anledning att sänka till 50 kilometer i timmen.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Förskolan ligger mitt i en backe och 100 meter längre ner i backen är det 50 kilometer i timmen genom Sikfors samhälle. Josefin Hall menar att det är lätt att flytta skyltarna 100 meter upp i backen för att utsträcka den lägre hastigheten. Något som har mött blankt nej hos både Trafikverket och länsstyrelsen. Argumenten har bland annat varit att bilisterna ändå inte skulle hålla 50 kilometer i timmen och att näringslivets behov av snabba transporter är så viktiga att den högre hastigheten måste behållas. Tidigare i höstas höjdes hastigheten förbi förskolan från 70 kilometer i timmen till 80.

– Argumentet att bilisterna inte skulle hålla hastigheten är obegripligt. Varför har man då över huvud taget hastighetsbegränsningar, undrar Josefin Hall.

– Och jag har skrivit till stora företag med mycket långtradartransporter på vägen och de har svarat mig att hastigheten givetvis ska sänkas för barnens säkerhets skull. Ett av dem hälsade att jag skulle stå på mig i min kamp, fortsätter hon.

Övertygade inte myndighet

För säkerhets skull har hon räknat ut att en sänkning till 50 skulle innebära en fördröjning med två sekunder för godset som transporteras på vägen. En omständighet som inte övertygade myndigheterna. Sista instans att överklaga till var Transportstyrelsen som nu alltså svarar att de helt går på länsstyrelsens linje.

– Särskilt hänsyn ska visas mot barn när det gäller den högsta tillåtna hastigheten och det kan vara motiverat att begränsa den utanför till exempel förskolor. Men det behöver inte alltid vara så bara för att verksamheten är lokaliserad intill en väg. En bedömning måste göras av konfliktrisken av en sänkning i förhållande till framkomlighet och miljö och antalet barn som befinner sig i närheten av vägen, omfattningen av fordonstrafiken på vägen och vägens utformning, säger Lena Martell som har utrett ärendet på Transportstyrelsen.

Hon förklarar att myndigheten har varit i Sikfors och gjort ett platsbesök för att bilda sig en egen uppfattning och att Transportstyrelsen inte ser någon anledning till att ändra länsstyrelsens beslut att behålla den högre hastigheten.

Det är upp till vuxna att hålla förskolebarnen under uppsikt och oavsett om det skulle vara 50 eller 80 kilometer i timmen så är vägen utanför att betrakta som en farlig plats för barnen.

– Och eftersom vi är sista instans så gäller vårt beslut, säger Lena Martell.

Leena-Marja Ollila driver Småfolkets hus i Sikfors där det går 26 barn i åldrarna ett till sex år.

– Man känner sig maktlös över att barnen hos oss inte betyder lika mycket som barnen som går på förskolor inne i samhället gör. Där är det ju till och med hastighetsbegränsningar på 30 kilometer i timmen på vägarna utanför, säger hon.

”Dags att de visar musklerna”

ETC Bergslagen har frågat samtliga partier i kommunfullmäktige i Hällefors vad de tycker om att det är 80 kilometer i timmen utanför förskolan i Sikfors. Alla anser att hastigheten ska sänkas till antingen 50 eller 30 kilometer i timmen. Josefin Hall menar att nu har lokalpolitikerna chansen att visa vad de går för.

– Det är dags att de visar musklerna och visa att de verkligen bryr sig om alla småbarnsföräldrar i kommunen som har barn på dagis, säger hon.

– Om politikerna i Hällefors skulle få till stånd en hastighetssänkning som de påstår sig vilja göra så skulle det ge en signal till resten av landet att här i Hällefors är barnen viktiga. Och den signalen kan vara avgörande när unga rörliga familjer bestämmer sig för vart de ska flytta. För Hällefors behöver nya unga skattebetalare och är det något en barnfamilj kollar upp innan de bestämmer sig för att ta ett arbete på en ny ort så är det hur barnomsorgen fungerar, säger Josefin Hall.

Fakta

Trafikverket har kommit fram till att det i genomsnitt går 1 810 fordon per dag, varav cirka 250 stycken är lastbilar, genom Sikfors.