Nyheter.

2017-09-15 06:00
  • Hormoslyr förbjöds 1977. Fram till dess användes det för bekämpning av sly. Bild: SvD/TT
    Hormoslyr förbjöds 1977. Fram till dess användes det för bekämpning av sly.
  • Bergvik Skog ägde fastigheten där tunnorna hittades. Det är dock inte säkert att ansvaret att ta hand om tunnorna faller på dem. Bild: Janerik Henriksson/TT
    Bergvik Skog ägde fastigheten där tunnorna hittades. Det är dock inte säkert att ansvaret att ta hand om tunnorna faller på dem.

Misstänkta gifttunnor har hittats i Hörken

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har anmält till Bergvik skog att det finns tunnor som de misstänker innehåller miljögiftet hormoslyr i en gammal lada i Hörken.

”Värst är om hormoslyret spridit sig ner till grundvattnet eller till sjön i närheten som är vattentäkt för Ludvika kommun”, säger Katarina Jonsson, miljöinspektör på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

 

Hormoslyr användes innan det förbjöds 1977 främst till att bespruta skog och banvallar och fungerar som ett tillväxthormon på vissa växter så att de växer ihjäl sig. Hormoslyr innehåller fenoxisyror och små mängder av dioxin. Fenoxisyror och dioxin kan orsaka bland annat fosterskador och cancer.

Att tunnorna misstänks innehålla hormoslyr beror på att ladan tidigare tros ha använts som lager och även för utspädning och blandning av hormoslyr för bekämpning av sly.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– I dag står ladan där tunnorna hittades i anslutning till en privat­bostad men fastigheten ägdes tidigare av det skogsbolag som i dag heter Bergvik skog, säger Katarina Jonsson.

Mycket ovanligt

Att hitta tunnor med hormoslyr är enligt henne mycket ovanligt. Hon har arbetat som miljöinspektör i tio år och det här är första gången Katarina Jonsson misstänker att de funna tunnorna innehåller miljögiftet.

– Det är svårt att säga hur mycket hormoslyr som kan ha spridit sig. Eftersom giftet varit förbjudet i fyrtio år kan det kan ha funnits fler tunnor på platsen än de fem vi hittade där i dag, säger Katarina Jonsson.

– Bergvik skog har fram till den sista september på sig att svara oss vad de tänker göra med tunnorna.

Mikael Perérs är fastighetschef på Bergvik skog. Han förklarar att bolaget ska undersöka vad tunnorna innehåller men påpekar också att det inte måste vara hormoslyr.

– Vi kommer att anlita en expertkonsult som undersöker det hela, men det är ännu inte klarlagt vad det är i tunnorna. Skulle det visa sig att det är hormoslyr så kommer vi att ta hand om dem och förstöra giftet och även sanera marken om det behövs. Jag tycker att det är riktigt som Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen gör att utgå ifrån att det är en förorening tills motsatsen bevisats, säger Mikael Perérs.

Kan vara andras ansvar

Det finns dock en omständighet som kan göra att Bergvik skog inte gör någonting.

– Eftersom vi inte ägt fastigheten sedan 1993 så kan det vara andra än vi som placerat tunnorna i ladan. Skulle det visa sig att det är fallet så är det inte vårt ansvar att ta hand om ­tunnorna i fall de innehåller gift, förklarar Mikael Perérs.