Reportage.

2017-05-09 09:46
Thomas Mathiesen har alltid varit engagerad i att hjälpa utsatta, bland annat som tidigare Röda kors-ordförande i Örebro län. Nu ingår motorcykeln som en viktig del av                hjälparbetet.  Bild: Rolf Larsson
Thomas Mathiesen har alltid varit engagerad i att hjälpa utsatta, bland annat som tidigare Röda kors-ordförande i Örebro län. Nu ingår motorcykeln som en viktig del av hjälparbetet.

MC-klubben som står upp för utsatta barn

Barn som är mobbade, utnyttjade eller utsatta för sexuella övergrepp kan få hjälp av mc-klubben Drivers Against Child Abuse, D.A.C.A, Förare mot övergrepp på barn, på svenska.

”Vi vill hjälpa barnen att få tillbaka självförtroende, livsglädje och visa att det finns vuxna som lyssnar”, säger Tomas Mathiesen.

Han är fysioterapueten med egen mottagning i Hällefors som alltid har kört motorcykel och ville göra någonting för utsatta barn. Med inspiration från liknande motorcykelklubbar i USA var han med och bildade D.A.C.A i februari förra året och sedan har det rullat på. Och det är klart, när ett antal tunga motorcyklar med läderklädda bikers dyker upp på till exempel en skola och tar ett barn under sina vingars beskydd så gör det intryck på andra elever och personal. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Det första barnet vi tog till skyddsling är en kille i Dalarna som varit utsatt för fysisk och psykisk mobbning i både förskolan och grundskolan. Numera har han en hood-jacka som det står ”Protected by D.A.C.A” på och han har fått byta skola och trivs bra.

Hjälper till att slussa till rätt instans

Ett barn som har blivit skyddsling hos klubben får en fadder som engagerar sig i barnet så länge det själv vill eller tills det blivit 18 år. Killen i Dalarna heter Casper och han har fått ge namn till ”Casper Trust Fund”. Fonden vänder sig till föräldrar som har hamnat i situationer där de måste kämpa mot myndigheter och skolor och behöver juridisk hjälp. De kan söka bidrag ur fonden för att bekosta hjälpen. Förutom ekonomisk hjälp kan D.A.C.A även erbjuda annan stöttning.

– Vi har både socionomer, vårdpersonal och skolmänniskor bland våra medlemmar. Vårt så kallade Team 1 kan hjälpa till att slussa den drabbade till rätt instanser, säger Tomas Mathiesen.

– När jag och två andra medlemmar var och besökte Casper på hans nya skola och satt med under lektion, så åkte vi direkt från skolan för att evakuera en familj som var utsatt för hot till ett skyddat boende. Sedan var medlemmar med och tog barnen på bio och till lekland tills det hela hade lugnat ner sig, fortsätter han.

Delade ut 650 julklappar

En annan verksamhet som klubben bedriver är julklappshjälpen. Den riktar sig mot barn som på grund av familjens ekonomiska eller sociala situation inte får fira någon jul. I julas delade klubben ut 650 julklappar värda omkring 100 kronor styck.

– Det bekostades helt av insamlade medel. Vår verksamhet bygger på sponsorshjälp från företag och privatpersoners välvillighet att stötta oss med bidrag.

Han berättar att klubben under sitt första år omsatte 440 000 kronor och att enligt stadgarna får maximalt åtta procent av insamlade medel gå till administrativa kostnader.

– Det innebär att minst 92 procent av pengarna vi har fått går till behövande, säger Tomas Mathiesen.

D.A.C.A väcker uppmärksamhet var de än visar upp sig. Att Caspers föräldrar hittade dem beror på att klubben hade varit på en motorträff och tog en paus på en bensinstation. Där ville några andra tankande ta bilder på dem och frågade vilka de var.

– På så sätt hamnade vi på Facebook och Caspars föräldrar hittade oss där och gick vidare till vår hemsida. För den som är nyfiken på oss och vår verksamhet finns information på vår hemsida. Vi ser också gärna att vi får nya medlemmar, gärna kvinnor, säger Tomas Mathiesen.

Dyker upp på fordonsträff

Den som vill bli medlem måste vara 18 år, visa upp utdrag ur belastningsregistret att man inte förekommer gällande våld mot eller utnyttjande av barn och vara förare av mc eller amerikanska bilar eller Hot Rod-fordon. 

– Den 3 juni är vi med på entusiastfordonsträffen i Hällefors. Då går det att träffa oss i verkligheten. säger Tomas Mathiesen.