Nyheter.

2017-05-05 05:59
 • Per Arne Lemnell, berättar att föreningen utgick från att hagmarken skulle undantas försäljningen. Foto: Rose–Marie Fasth
  Per Arne Lemnell, berättar att föreningen utgick från att hagmarken skulle undantas försäljningen. 
 • De gamla lövträden är tillhåll för många olika insekter, lavar och fåglar. På våren täcks marken av vitsippor på de intilliggande markerna, berättar Per Arne. Foto: Rose–Marie Fasth
  De gamla lövträden är tillhåll för många olika insekter, lavar och fåglar. På våren täcks marken av vitsippor på de intilliggande markerna, berättar Per Arne.
 • Ekplantorna skyddas av nätburar. Foto: Rose–Marie Fasth
  Ekplantorna skyddas av nätburar.
 • Träd, buskar, brakved och rönn togs bort utmed åkanten för att ge ekarna plats att trivas. Foto: Rose–Marie Fasth
  Träd, buskar, brakved och rönn togs bort utmed åkanten för att ge ekarna plats att trivas.
 • De grova ekarna uppges ha en ålder på minst 200 år. Några av dem har utrustats med nät runt stammen, som skydd mot bävern. Foto: Rose–Marie Fasth
  De grova ekarna uppges ha en ålder på minst 200 år. Några av dem har utrustats med nät runt stammen, som skydd mot bävern.

Lokalt projekt under klubban när kommunen säljer marken

Hagmarken i Ramsberg, restaurerad med hjälp av bidrag och ideella krafter, ingår i markerna som Lindesbergs kommun sålt för att finansiera avskrivningen av nybyggda bostäder.

”Naturligtvis kan folk tappa tron, att man inte bryr sig om oss på landsorten”, säger Per Arne Lemnell.

Juli 2013 invigdes den restaurerade betesmarken i centrala Ramsberg. Träd, buskar och brakved hade tagits bort utmed ån. De gamla ekarna hade friställts, sly avlägsnats och nya små ekar som hade slagit rot växte nu skyddat i nätburar. Renoveringen, som hade utförts av ideella krafter, hade möjliggjorts med bidrag från Naturvårdsverket, Lindesbergs kommun, regionen och naturvårdsorganisationen Hopajola.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Jag åkte ofta förbi de här gamla, fina, grova ekarna och såg att de hade blivit inväxta. Det visade sig att det var kommunal mark. ”Det här kan vi restaurera”, tänkte jag, säger Åsa Forsberg, naturvårdsbiolog och ordförande i föreningen Ramsberg – en bygd i Bergslagen.

Ekar är ovanligt i Bergslagen och floran var fin, även om den behöver betas för att må bra. Så det var väldigt lätt att motivera ansökningarna, berättar Åsa.

”Rätt var det var, var marken såld”

Senvåren 2016 upptäckte Carina Lundkvist, som arrenderar marken och ser till att den hålls öppen av betande djur, att den var till salu. Hon hade inte informerats om kommunens planer.

– Vi visste ingenting. Plötsligt såg vi bilder på betesmarken på internet och att den var ute till försäljning.

En grupp engagerade gjorde vad de kunde för att försöka stoppa försäljningen, men det var svårt att påverka. Rätt var det var, var marken såld.

– Det är jättedåligt skött. Att vi inte fick information om att det skulle säljas utan fick se det själva på nätet, säger Carina Lundkvist.

Hon är osäker på hur engagemanget för betesmarken kommer att utvecklas. Hennes arrende löper till 2019.

– Under den tiden kommer vi att ha betesdjur där. Efter det kommer vi att släppa det.

Senare har det visat sig att kommunen sålt marken som en del i ett projekt för att finansiera avskrivningen av nybyggda bostäder.

Saknar politisk representation

Det var inte länge sedan kommunen bestämde sig för att stänga ner biblioteket.

Även om engagerade ortsbor sedan dess har fått ett bidrag för att öppna ett Kulturcentrum, ligger händelsen och skaver.

– Vi har blivit lite misshandlade, naturligtvis kan folk tappa tron, att man inte bryr sig om oss på landsorten. Nu har vi heller inga politiker härifrån, utan medborgarna får själva åka in och föra fram sin åsikt, säger Per Arne Lemnell, som var ordförande i föreningen Ramsberg, när det fattades beslut om restaurering av hagmarken. 

Han berättar om en by som har lätt att engagera sig, och som har drivit flera projekt; driften av badplatsen vid Ölsjön, uppbyggnadet av fågeltornet i Morskoga.

– Jag visste att försäljning av mark var på gång, men trodde att betesmarken blev undantagen. Det är förstås märkligt och känns inte rätt att kommunen gör sig av med den. Även om det är ett logiskt köp.

Betesmarkens nya ägare, familjen Stuart, har lång historia i Ramsberg. Deras ägor gränsar till hagarna. Det var som Per Arne Lemnell säger, ett logiskt köp.

– Träden som växer där har våra familjemedlemmar varit med och planterat en gång i tiden. Vi är glada att restaureringen har gjorts och den kommer vi att vidmakthålla, säger Charlotte Stuart.

Vad har ni för tankar om betesmarkens framtid? Kommer den att hållas öppen för besökare?

– Det är ju så att det är få som besöker markerna, men vi kommer att hålla det snyggt, och kommer någon dit är det öppet. Det är vår prioritet att hålla det lika snyggt som i dag.

Hagmarken i Ramsberg

Hagmarken uppgår till cirka 5 hektar. Artrikedomen kompletteras av olika lövträd och gamla ekar med självföryngrande plantor. 2012 sökte föreningen Ramsberg bidrag för att genomföra restaureringen i samarbete med lokala entreprenörer. Förutom att frigöra ekarna genom friställning och röjning, har staket med grind för besökare och informationstavla satt upp. En arrendator ser till att marken betas av hästar och kor.