Nyheter.

2017-04-28 05:36
  • Notkojuddens naturreservat är ett populärt besöksmål. Här vandrar besökarna i en ekdunge. Bild: Maria Lindstedt
    Notkojuddens naturreservat är ett populärt besöksmål. Här vandrar besökarna i en ekdunge.
  • Åsa Wistrand från naturvårdsorganisationen Hopajola vill veta varför Lindesbergs kommun och Falab säljer ut värdefulla naturområden som har finansierats med gåvor från allmänheten. Foto: Privat.
    Åsa Wistrand från naturvårdsorganisationen Hopajola vill veta varför Lindesbergs kommun och Falab säljer ut värdefulla naturområden som har finansierats med gåvor från allmänheten.
  • Gles tallskog på naturreservatet Notkojudden.  Bild: Maria Lindstedt
    Gles tallskog på naturreservatet Notkojudden. 

Linde kommun sålde naturreservat som allmänheten betalat

När naturreservatet Notkojudden bildades 2010 var det till stor del med hjälp av donationer från naturvårdsorganisationen Hopajolas 90-konto. Prislappen uppskattades till 220 000 kronor. Nu har Lindesbergs kommun sålt marken för 6 433 kronor.

Underhållet och inköp av mark till naturreservatet Notkojudden, den värdefulla betesmarken i Ramsberg och Munkhyttans naturreservat, har till stor del bedrivits med hjälp av bidrag från Naturvårdsorganisationen Hopajola. När ansvariga på Hopajola nyligen fick reda på att Lindesbergs kommun säljer ut naturmarkerna, väcktes många frågetecken inom verksamheten.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Jag är nyfiken på varför de gör det? Varför de inte tar sitt ansvar för de här tre naturobjekten i kommunen? Ett reservat kommer alltid att vara ett reservat, varför vill de inte äga dem själva? säger Åsa Wistrand, verksamhetsledare på Hopajola. 

Bidragen, totalt 197 500 kronor, består av pengar som allmänheten har skänkt genom organisationens 90-konto. Det är en trygghet för givarna att veta att pengarna de har skänkt används rätt, menar Åsa Wistrand.

– Vi behöver följa upp för att se om projektpengarna har använts till vad som har tänkts, säger hon och tillägger:

 – Det känns som att det inte har gått riktigt rätt till. Det blir väldigt mycket krångligare att jobba med reservat som man inte äger själv.

Finansierar avskrivning på nybyggnationer

För skattebetalarna är försäljningen av Notkojudden ingen vinstlott. När reservatet bildades 2010 uppskattades kostnaden till 220 000 kronor. Ett bidrag på 87 500 beviljades från Hopajola, kommunen fick även bidrag från Naturvårdsverket. När naturreservatet såldes var det för den ringa summan 6 433 kronor. På frågan om inte 6 433 kronor var en dålig affär, svarar Irja Gustavsson (S),  kommunalråd i Lindesberg:

– Jag har inga kommentarer till det. Men det ingår i en helhet som omfattar mer skogsförsäljning. 

Enligt Irja Gustavsson, såldes naturmarkerna för att finansiera avskrivningen på nybyggnationer av bostäder i Lindesberg. 

På frågan om vad hon vill säga till dem som har skänkt pengar till ett 90-konto i tron om att pengarna går till att bevara naturmarker, vill hon inte ge några kommentarer.

– Inte i nuläget.

Hopajola har i ett brev till kommunen frågat sig hur försäljningen har förankrats hos kommunens sakkunniga inom naturvård. Inte alls, visar det sig när ETC Bergslagen pratar med Ingrid Andrén, kommun-ekolog i Lindesbergs kommun.

– Jag fick veta att Notkojudden hade ny ägare för några veckor sedan, och då av en representant för den nya ägaren. Jag visste inget innan dess, säger hon.

Har rätt att sälja

Enligt Åsa Wistrand har kommunen rätt att sälja sina skogar, även om de har finansierats med donationer från allmänheten. Om en bidragstagare har fått pengar och åtgärden inte utförs, måste pengarna däremot betalas tillbaka. Det är mycket ovanligt, säger Åsa.

– Det har aldrig skett under mina tio år på Hopajola. Förmodligen eftersom vi betalar ut pengarna först efter att projektet är klart.

I de tre fallen som rör Lindesbergs kommun har åtgärderna utförts enligt planen. Naturreservaten kommer att fortsätta vara naturreservat även om markägarfrågan ändras. För betesmarken i Ramsberg är dock utgången oviss.

– Pengarna har haft stor nytta för den biologiska mångfalden i och med naturbetet. Om området växer igen är det arbetet ogjort. Allt beror på hur nya ägaren väljer att bruka marken framöver, säger Åsa Wistrand.

Är det vanligt att naturmarker säljs ut som ni har varit med och finansierat?

– Jag har aldrig varit med om ett sådant ärende förut. Jag tycker det är jättekonstigt av kommunen att göra så, säger Åsa Wistrand.

Naturområden till salu

Lindesbergs kommun har i samarbete med Falab sålt ut naturobjekt och naturreservat som har bekostats med bidragspengar från Naturvårdsverket och donationer från naturvårdsorganisationen Hopajola i Örebro. Två objekt har sålts i Lindesbergs kommun: Notkojudden och betesmarken i Ramsberg. Munkhyttans naturreservat har ännu inte sålts, men ingår i marken som säljs ut.

Notkojuddens naturreservat i Ramsbergs socken är en rullstensås från istidens slutskede, på höjden beväxt med 120 år gammal tallskog med inslag av gran. Lindesbergs kommun beviljades 87 500 kronor från Hopajola 2010, för inköp av mark och bildande av naturreservat.

Betesmarken i Ramsberg

Ett lokalt projekt med syfte att restaurera och tillgängliggöra artrikedomen på gammal odlingsmark i centrala Ramsberg. Lindesbergs kommun sökte och beviljades 60 000 kronor från Hopajola 2012.

Munkhyttans naturreservat

Landets första fjärilsreservat bildades för att gynna utrotningshotade fjärilar. Natura 2000-område vilket betyder att naturen anses viktig ut EU-perspektiv. Stora restaureringsåtgärder krävdes, till det ansökte och beviljades Lindesbergs kommun 50 000 kronor av Hopajola.