Nyheter.

2017-02-24 05:52
Föräldern Josefin Hall vid en av 50-skyltarna genom Sikfors samhälle som hon vill ska flyttas så att samma hastighet gäller vid förskolan 100 meter upp i backen.  Bild: Rolf Larsson
Föräldern Josefin Hall vid en av 50-skyltarna genom Sikfors samhälle som hon vill ska flyttas så att samma hastighet gäller vid förskolan 100 meter upp i backen.

Länsstyrelsen vill sänka hastigheten förbi förskola

Trots att länsstyrelsen anser att en hastighetsbegränsning vore det bästa är det inte säkert att det blir så. Trafikverket anser nämligen att en sänkning från dagens 70 kilometer i timmen till 50 kilometer i timmen inte är nödvändig med motiveringen att för få bilister skulle hålla den lägre hastigheten.

"Står vi på oss och kräver en hastighetsbegränsning är risken stor att Trafikverket överklagar vårt beslut till Transportstyrelsen", säger Ellen Bäckman, länsstyrelsen i Örebro.

ETC Bergslagen skrev i höstas om hur Josefin Hall som har barn på pedagogiska förskolan i Sikfors tröttnade på att bilar och lastbilar dundrar förbi i hög fart. Hon skrev till berörda myndigheter med önskan att hastigheten skulle sänkas till 50 kilometer i timmen. Trafikverket svarade henne att det i genomsnitt går 1 810 fordon per dag, varav cirka 250 stycken är lastbilar, genom Sikfors. I svaret står det också att bara för att den högsta tillåtna hastigheten förbi förskolan är 70 kilometer i timmen så innebär det inte att bilisterna måste köra så fort, tvärtom kan de frivilligt sänka hastigheten om de tycker att det behövs förbi förskolan. Problemet är att det inte finns några skyltar som upplyser trafikanterna att det ligger en förskola i backen mot Sikfors. Hällefors kommun svarade också genom BMB att de inte anser att hastigheten ska sänkas.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Jag tycker att det är bedrövligt att inte alla barn i kommunen ska ha rätt till en säker plats att vistas på när de är på förskolan. Hundra meter från förskolan genom Sikfors samhälle är det ju 50 kilometer och dessutom står det en varningsskylt för en ridskola vid vägen. Förbi förskolan finns inga varningsskyltar och hastigheten är 70 kilometer i timmen, säger Josefin Hall.

Inget skäl att ändra sin uppfattning

Polisen svarade att de anser att hastigheten bör sänkas vilket skulle innebära att 50-skyltarna skulle flyttas ungefär 100 meter och förlänga den lägre hastigheten genom Sikfors att omfatta också förskolan upp i backen. I sista hand är det länsstyrelsen som beslutar vilken hastighet som ska gälla. Deras utredning kom fram till att det är av högsta vikt att värna om barnens säkerhet och att 50 kilometer i timmen bör gälla utanför förskolan. Men Trafikverket tycker fortsatt annorlunda. I sitt svar till länsstyrelsen skriver de att myndigheten inte finner några skäl att ändra sin tidigare uppfattning.

– Överklagar Trafikverket till Transportstyrelsen är det omöjligt att säga hur lång tid det tar innan en eventuell hastighetsbegränsning kan genomföras. Det gör att vi inte har tagit slutgiltig ställning till hur vi ska vidare i ärendet, säger Ellen Bäckman.