Nyheter.

2017-08-04 06:00
Nya bildningschefen Eva Sund och kommun­chefen Bo Wallströmmer letar efter en ny rektor som är inriktad på förändringsarbete.  Bild: Rolf Larsson
Nya bildningschefen Eva Sund och kommun­chefen Bo Wallströmmer letar efter en ny rektor som är inriktad på förändringsarbete.

Kyrkbacksskolan söker ny rektor – en gång till

De senaste två åren har två rektorer slutat på Kyrkbacksskolan och nu söker Ljusnarsbergs kommun efter en ny rektor för att leda skolarbetet från och med i höst.

”Vi har fått in åtta ansökningar och börjar kalla till intervjuer så fort vi kan”, säger Eva Sund, ny bildningschef i Ljusnarsbergs kommun.

Hon började själv sitt nya arbete som bildningschef i måndags och det är en erfaren skolmänniska som har blivit bildningschef. Eva Sund har 24 års erfarenhet från skolans värld i Örebro i bagaget, först som lärare och de sista 13 åren som rektor. Hon förklarar att den nya rektorn på Kyrkbacksskolan har två stora utmaningar framför sig under det kommande läsåret.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Den första är att inkludera nyligen nedlagda Garhytte­skolans personal i verksamheten på Kyrkbacksskolan. Den andra är att skolan ska nå en bättre måluppfyllelse. Ett sådant mål har av kommunfullmäktige bestämts till att 70 procent av eleverna i årskurs 3 ska uppnå Skolverkets fastställda krav i ämnena svenska och matematik. 2016 var den siffran 43,8 procent.

– Vi kommer att sjösätta ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete under höstterminen för att höja måluppfyllelsen, säger Eva Sund.

Dialog med elever och föräldrar viktig

Hon förklarar att ett sätt att nå bättre måluppfyllelse är att skolledningen genomför lektionsbesök under terminerna för att i samarbete med personalen diskutera vad som kan förbättras för att nå en högre måluppfyllelse.

Ett annat sätt är att strukturera det pedagogiska samtalet i arbetslagen och att föra dialog med elever och föräldrar om skolans arbete.

– Det är ett ständigt pågående arbete i skolan och något som den nya rektorn får sätta tänderna i, säger Eva Sund.

Kommunchef Bo Wallströmmer tror att kommunen ska hitta en lämplig kandidat.

– Det är stor spridning bland ansökningarna både vad det gäller ålder och bakgrund. Jag tror att vi går vidare med en tre, fyra stycken som kallas till intervjuer. När den nya rektorn sedan kan tillsättas beror ju på flera faktorer som att personen har uppsägningstid på sitt nuvarande arbete, säger Bo Wallströmmer.

– Vi behöver en kandidat som har intresse för, och som kan utveckla verksamheten, fortsätter han.

Fram till att kommunledningen har bestämt sig för vem de ska erbjuda arbetet kommer nuvarande tillförordnade rektor på Kyrkbacksskolan att leda arbetet på skolan tillsammans med Eva Sund.