Nyheter.

2017-02-17 05:22
  • Kommunchef Bo Wallströmer vill inte ge tappt. ”Det finns olika sätt att se på juridiken och vi tar hjälp av en juridisk expert från Sveriges kommuner och landsting”, säger han.  Bild: Rolf Larsson
    Kommunchef Bo Wallströmer vill inte ge tappt. ”Det finns olika sätt att se på juridiken och vi tar hjälp av en juridisk expert från Sveriges kommuner och landsting”, säger han. 
  • Bild: Rolf Larsson

Kammarrätten prövar inte Ljusnarsbergs överklagan

Ljusnarsbergs kommun har dömts till att betala tillbaka drygt 3 miljoner av EU-stödet till projektet Bergkraft 11-13. Kommunen har överklagat men kammarrätten väljer att inte pröva ärendet.

"Vi har inte gjort något fel", säger Bo Wallströmer, kommunchef Ljusnarsberg.

Det var när tre EU-revisorer plötsligt dök upp i Kopparberg 2015 för att nagelfara bokföringen till projektet som de kom fram till att lagen om offentlig upphandling inte hade följts. Följden blev att Tillväxtverket, som är förvaltande myndighet för EU-medel, krävde att få tillbaka pengar vilket Ljusnarsberg vägrade och då blev det domstolssak.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Tillväxtverket hade inget att invända så längre projektet pågick under åren 2011 till 2013, men nu kräver de plötsligt att vi ska betala tillbaka och går till domstol, säger Bo Wallströmer. 

– Vi har ännu inte bestämt oss för om vi ska överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen, fortsätter han. 

Tar experthjälp från jurist

Redan när frågan prövades av kammarrätten tog kommunen hjälp av en jurist från Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att få experthjälp. Men det har alltså inte hjälpt eftersom deras överklagan avslogs.

– Vi fortsätter att ta hjälp av en jurist från SKL. Det finns alltid olika sätt att se på juridiken och bara för att en domstol kommer fram till en slutsats innebär det inte att högre instans nödvändigtvis behöver göra detsamma, säger Bo Wallströmer. 

Vill ha tillbaka 44 procent

Hela summan på 3 039 801 kronor som förvaltningsrätten anser att Ljusnarsberg fått felaktigt utbetalade till sig tänker inte Tillväxtverket kräva tillbaka. 

– Vi anser att Ljusnarsbergs kommun ska betala tillbaka 44 procent av det felaktiga beloppet, vilket blir 1 338 424 kronor. Men den summan kommer vi att kräva av kommunen om den inte överklagar till Högsta förvaltningsrätten, säger Annelie Baier granskningsekonom på Tillväxtverket.

– Om vi överklagar och ändå förlorar i Högsta domstolen och då måste betala tillbaka pengarna är det ytterst tveksamt om vi någonsin kommer att våga satsa på några nya EU-projekt i framtiden. Hur ska vi kunna göra det när projekt som pågår inte får några påpekanden om fel i hanteringen från Tillväxtverket men sedan kommer samma myndighet åratal efteråt med överraskande krav på återbetalning, säger Bo Wallströmer.