Nyheter.

2017-10-27 06:00
  • Här står Josefin Hall med dottern Belle i famnen vid infarten till förskolan i Sikfors. När bilden togs var det 70 kilometer i timmen och Belle kunde inte låt bli att stirra på den långtradare som dundrade förbi i 70 kilometer i timmen.  Bild: Rolf Larsson
    Här står Josefin Hall med dottern Belle i famnen vid infarten till förskolan i Sikfors. När bilden togs var det 70 kilometer i timmen och Belle kunde inte låt bli att stirra på den långtradare som dundrade förbi i 70 kilometer i timmen.
  • Enligt Trafikverkets egna beräningar passerar omkring 250 tunga lastbilar per dag förbi förskolan. Bild: Fredrik Sandberg/TT
    Enligt Trafikverkets egna beräningar passerar omkring 250 tunga lastbilar per dag förbi förskolan.

Höjer hastigheten förbi förskolan i Sikfors

Föräldrar och personal på förskolan i Sikfors utanför Hällefors har länge kämpat för att hastigheten ska sänkas till 50 kilometer i timmen förbi förskolan. Nu har Trafikverket i stället höjt den från 70 till 80 kilometer i timmen.

Hundra meter längre ner i backen från förskolan är det 50 kilometer i timmen genom Sikfors samhälle. Kampen som föräldrar och personal har inriktat sig går ut på att förmå Trafikverket att flytta 50-skyltarna hundra meter så att 50-sträckan förlängs, så att den omfattar vägen utanför förskolan. Trafikverket har svarat att de inte vill sänka hastigheten trots att myndigheten själv påpekar att lägre hastighet innebär större trafiksäkerhet, att den sänker bullernivån och sparar på miljön.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Tunga lastbilar dundrar förbi

Ett huvudargument är enligt myndigheten att bilisterna inte kommer att följa en hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen.

– Om Trafikverket inte tror att bilisterna kommer att följa hastighetsbegränsningarna så är det väl bara att sätta upp en fartkamera, säger Josefin Hall som har två barn på förskolan  och är pådrivande för en sänkning av hastigheten.

Det andra huvudargumentet mot en sänkning är enligt Trafikverket näringslivets behov av snabba transporter på vägen förbi förskolan. Enligt myndighetens egna beräkningar dundrar omkring 250 tunga lastbilar förbi utanför förskolan varje dag.

– Jag har e-postat de två stora företagen i Hällefors som kör gods på sträckan, Spendrups och Ovako, och båda har svarat att de vill att hastigheten sänks för barnens säkerhets skull. En förlängning av 50-sträckan med 100 meter innebär ju bara några sekunders förlängd restid för bolagen, säger Josefin Hall.

Hon har överklagat Trafikverkets höjning av hastigheten till Transportstyrelsen som är sista instans i ärendet.

Transportstyrelsen har gjort platsbesök

I sin överklagan skriver hon bland annat att en olycka vid förskolan med 80 kilometer i timmen skulle med största sannolikhet handla om att människor dödas eller skadas allvarligt, medan en hastighet på 50 kilometer i timmen med största sannolikhet minskar allvarlighetsgraden vid en eventuell olycka radikalt.

– Vi har varit på platsbesök i Sikfors för att bilda oss en egen uppfattning om förhållandena och fattat ett beslut i frågan. Vårt beslut håller just nu på att prövas av våra jurister som ska kontrollera att det håller rent juridiskt. Eftersom vi är sista instans blir det vi på Transportstyrelsen beslutar det som kommer att gälla i framtiden. Tyvärr kan jag ännu inte säga hur vårt beslut lyder men inom en månad hoppas jag att den juridiska granskningen är färdig och beslutet om det blir någon sänkning av hastigheten blir offentligt, säger Lena Martell, utredare på Transportstyrelsen.

Sänkning minskar stoppsträckan

Om Transportstyrelsen beslutar att sänka hastigheten minskar stoppsträckan enligt forskning på Statens väg- och transportinstitut från 55 meter vid 80 kilometer i timmen, till 25 meter vid 50 kilometer i timmen. Josefin Hall tycker att Hällefors kommun borde driva frågan om sänkt hastighet för barnens säkerhet, inte minst på grund av att det är 30 kilometer i timmen förbi förskolorna inne i Hällefors samhälle.

– Vill kommunen att barnfamiljer ska välja att flytta till hit så kan jag tipsa den om att hur säkert ens barn har det i förskolan är något av det viktigaste argumentet när man väljer kommun. Får föräldrar med barn i förskoleåldern reda på att det är 80 kilometer utanför förskolan så undrar jag inte på om de beslutar sig för att inte flytta hit, säger Josefin Hall.

Läs vidare på nästa sida: Enkät