Nyheter.

2017-06-16 06:00
Expos chefredaktör Daniel Poohl menar att den ökade aktiviteten visar att någon form av organisering som ligger bakom finns i kommunerna. Bild: David Lagerlöf/Expo
Expos chefredaktör Daniel Poohl menar att den ökade aktiviteten visar att någon form av organisering som ligger bakom finns i kommunerna.

Högerextrem propaganda ökar kraftigt i Ljusnarsberg och Lindesberg

Tidningen Expo kartlägger varje år högerextrema aktiviteter i alla kommuner i Sverige. Nordiska motståndsrörelsen som räknas som en nazistisk organisation har det senaste året blivit märkbart mer aktiv i både Ljusnarsberg och Lindesberg.

– Att det börjar dyka upp klistermärken med rasistiska budskap indikerar att någon form av organisering som ligger bakom finns i kommunen. Det finns en social umgängeskrets där idéerna florerar, säger Daniel Poohl, chefredaktör på Expo.

Expo listar i rapporten ”Hatets politik – Sammanställning av rasideologiska aktiviteter 2016” olika former av aktiviteter som till exempel demonstrationer, manifestationer och propagandaspridning hos olika högerextrema grupper. Resultatet grundar sig på att grupperna rapporter egna aktiviteter på sociala medier eller sina hemsidor och på Expos egen research om vad som pågår. I Ljusnarsberg har antalet tillfällen med propagandaspridning ökat från 1 till 14 mellan 2015 och 2016. I Lindesberg ökade antalet tillfällen från 12 stycken 2015 till 25 förra året.

– Generellt handlar det om ett fåtal personer som vill markera närvaro i det politiska rummet. Kan vara några eller någon som bor i kommunen eller arbetar på orten. Någon som rör sig i miljön. Att det sätts upp klistermärken betyder att man vill märkas i lokalsamhället, säger Daniel Poohl.


TA KAMPEN MOT NAZISMEN LOKALT

Teckna en prenumeration pе din lokala ETC-tidning


Aktivitet har fördubblats senaste året

Han förklarar att det är som vilken politisk rörelse som helst i så måtto att det innebär att man finns i kommunen, har möten och att den politiska ideologin blir en del av ens vardag. Skillnaden mot en till exempel socialdemokratisk lokalförening är att detta handlar om en nazistisk ideologi. I Ludvika kommun som ligger precis norr om Ljusnarsberg är Nordiska motståndsrörelsen mycket aktiva och håller bland annat föredrag, är närvarande i kommunpolitiken och håller manifestationer, enligt Expo.

– När det går så långt att det blir fråga om politiska manifestationer så påverkas samhället mycket mer, närvaron av högerextrema gör invånare nervösa, inte minst de som dessa grupper inte anser hör hemma här, säger Daniel Poohl.

– Att Nordiska motståndsrörelsen existerar så påtagligt i Ludvika innebär att det finns något att rekrytera människor till i en grannkommun som Ljusnarsberg. En aktiv nazistgrupp har så att säga förutsättningar att sprida sig. Det kan gälla även i Lindesberg där aktiviteten har fördubblats det senaste året, fortsätter han.

I Hällefors var Nordiska motståndsrörelsen inte särskilt aktiv under 2016 enligt Expos kartläggning.
– Där fann vi bara en propagandaspridning under förra året och det kan ha varit någon som hälsade på kompisar eller släktingar där och passade på att sätta upp ett klistermärke, säger Daniel Poohl.

Höger-extrema aktiviteter i olika kommuner 2016

Lindesberg: Nordiska motståndsrörelsen – propagandaspridning vid 24 tillfällen och social aktivitet vid ett tillfälle.

Ljusnarsberg: Nordiska motståndsrörelsen – propagandaspridning vid 14 tillfällen.

Hällefors: Nordiska motståndsrörelsen – propagandaspridning vid ett tillfälle och social aktivitet vid ett tillfälle.

Källa: Hatets politik – Sammanställning av rasideologiska aktiviteter 2016