Nyheter.

2017-02-03 05:33
Hemmet för ensamkommande barn i Bredsjö ska avecklas. Bild: Rolf Larsson
Hemmet för ensamkommande barn i Bredsjö ska avecklas.

Hem för ensamkommande stängs

Det var i maj förra året som kommunen hyrde plats för 22 ensamkommande barn på fastigheten Skogsbrynet i anslutning till Bredsjögården. Avtalet skulle löpa över två år men har nu sagts upp och gäller som längst till sista juni i år.

"Det kommer knappt några ensamkommande längre och statens ersättning har sänkts från 1 900 kronor per barn och dygn till 1 350 kronor", säger Ingrid Holmgren socialchef i Hällefors.

Hon påpekar att Migrationsverket också har startat undersökningar för att eventuellt kunna skriva upp åldern på barn som de kommer fram till är äldre än 18 år.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– Och då ska de inte längre vistas bland andra barn på HVB-hem för ensamkommande utan räknas som vuxna. Kommer Migrationsverket fram till att de är över 18 år så övergår ansvaret för dem från oss på kommunen till Migrationsverket, säger Ingrid Holmgren.

– Migrationsverket rådfrågar ibland oss om vad vi tror om barnens ålder men vi har aldrig något att tillföra i frågan, säger Daniel Åhnberg, områdeschef för individ- och familjeomsorgen i Hällefors kommun.

Flyttas till boendet på Solrosen

Antalet ensamkommande i Bredsjö är i dagsläget omkring fem stycken och dessa kommer att flyttas till boendet på Solrosen i centralorten där det i dag bor 25 ensamkommande barn. Kommunen har utöver det 11 stycken i familjehem och 10 som bor hos släktingar. Dessutom finns det 25 barn som är utplacerade på andra orter runt om i landet.

–Dessa vill vi nu hämta hem till kommunen. Det blir lättare för oss att göra ett bra jobb för dem om det är nära för oss till skola, gode män och andra personer vi behöver komma i kontakt med, säger Daniel Åhnberg.

Han påpekar också att barn som har rätt att stanna fyller 18 år och därmed upphör att vara barn. Det är ytterligare en anledning att ta hem barn från andra kommuner.

– När de fyller 18 år ska de inte längre bo på HVB-hem utan slussas ut till egna lägenheter. Att hitta lägenheter i andra kommuner är ju i det närmaste omöjligt så det blir lättare för oss att planera utslussning här på hemmaplan, säger Daniel Åhnberg.

Att antalet ensamkommande barn som kommer till Hällefors skiftar så i antal ställer till det för planeringen.

– Toppåret 2015 kom det 100 stycken hit och det var då vi var tvungna att ordna fram platser i andra kommuner. Nu har förhållandena ändrats så drastiskt att prognosen i år är två till tre stycken. Det innebär att vi numera har överkapacitet och måste minska antalet platser, säger Daniel Åhnberg.

Att avtalet med Skogsbrynet i Bredsjö nu kan sägas upp ett år tidigare än beräknat beror på att kommunen förhandlade in klausuler att om förhållandena för mottagandet ändras under avtalstiden så skulle det kunna avslutas.

– Det var ju så här i efterhand tur att vi lade in omförhandlingsklausuler i kontraktet, säger Ingrid Holmberg.