Nyheter.

2017-02-17 05:18
Ljusnarsbergs nya socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har bara varit på jobbet i en dryg vecka och välkomstblomman står sig fortfarande. "Låt oss göra om den här intervjun om ett år så ska vi se hur det har gått", säger hon.   Bild: Rolf Larsson
Ljusnarsbergs nya socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har bara varit på jobbet i en dryg vecka och välkomstblomman står sig fortfarande. "Låt oss göra om den här intervjun om ett år så ska vi se hur det har gått", säger hon.

Från regionråd till socialchef

För Marie-Louise Forsberg-Fransson är ekonomin viktig. Som regionstyrelsens ordförande i Örebro län sparade hon bort ett underskott på 1,2 miljarder kronor på fyra år.

"Därför känns det så klart bra att börja arbeta här i en kommun som har balans i sin budget", säger hon.

Även om kommunens budget är i balans så finns det problem inom socialtjänsten. För ett år sedan slutade tio socialsekreterare och Ljusnarsberg har fått hyra in dyra stafettsocionomer.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– Det är en tuff utmaning för hela länsdelen att locka hit kompetent personal och i dagsläget behöver vi rekrytera tre socionomer och en familjeterapeut på en helt nyinrättad tjänst. Målet är givetvis att slippa hyra in stafettsocionomer, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Hon är inte främmande för att lösa problemen genom att kommunerna i norra länsdelen samarbetar inom socialtjänsten på liknande sätt som tekniska kontoren gör via BKT, nyligen omdöpt till Samhällsbyggnad Bergslagen. I nuläget gäller det dock för Ljusnarsberg att framstå som attraktiv för att fylla platserna. 

– Självklart ska vi marknadsföra oss som den lilla kommunen där vi har nära kontakter med varandra både kollegor emellan och med klienter. Vi ska bli duktiga på att lyfta fram det som är unikt med den lilla kommunen och som utomstående från större kommuner inte alls räknar med. 

Bra med rekryteringsbehov

På ett sätt kan det till och med vara en fördel att rekryteringsbehovet är så stort.

– Jag är ny som socialchef och kan föra in ny kunskap och ett modernt sätt att leda och styra socialtjänsten. Även de nyutbildade socionomer som vi anställer har med sig det senaste från sina studier. Här sitter inte så mycket gammalt i väggarna så att säga.

Modern teknik till stor nytta

Som socialchef ansvarar Marie-Louise Forsberg-Fransson inte bara för socialtjänsten utan också för den kommunala vården där bland annat äldreboenden, hemtjänsten och hemsjukvården ingår. Hon menar att modern teknik är till stor nytta där.

– Digital kommunikation är viktig för både personal och brukare. För personalen innebär det att dokumentationen blir säkrare och det underlättar att skicka uppgifter mellan olika huvudmän som lasarett och kommunen. För brukarna blir det lättare att nå vården via e-hälsan och jag ser till exempel möjligheter att insatser i hemmet kan förbättras via bildtelefoni som Skype.

Marie-Louise Forsberg-Fransson är från början sjuksköterska och arbetade som sådan på Lindesbergs lasarett innan hon övergick till politiken på heltid 1994. Alla år som heltidspolitiker med olika uppdrag har lett till att hon har ett brett kontaktnät som kan komma väl till pass i Ljusnarsberg.

– Jag har kontakter i övriga länet och nationellt. Det är inte alltid som landets styrande ser längre än till riksdagshushörnet i Stockholm. Att till exempel hemtjänsten ser annorlunda ut här än där med milslånga resor och problem om larmen inte fungerar när kopparledningarna klipps kan det vara bra om någon upplyser dem om. Jag hoppas kunna göra det, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.