Nyheter.

2017-07-13 07:00
Bild: Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening

Foto från förr

Sjukvårdsbiträdena Rigmor Larsson, Anita Sahlberg och Gullan Eriksson ser ut att trivas på den nyöppnade Solgården i Bångbros invigning 1959. 

Solgården var ett pensionärshem med 53 vårdplatser bestående av 35 enkel och 9 dubbelrum. Hemmet kostade 1,5 miljoner kronor att uppföra varar storköket kostade 150 000 kronor. Bilden kommer från Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening.