Nyheter.

2017-06-08 07:00
Bild: Hällefors hembygdsförening

Foto från förr

Hösten 1968 öppnade den nya Ica-butiken i centrumhuset i Hällefors - något som lockade många till en nya butiken. 

Öppningsdagen var full av lockande erbjudanden om fyndpriser och som synes hörsammade dåtidens hälleforsare lockropen med hull och hår. Bilden publiceras i samarbete med Hällefors hembygdsförening.