Nyheter.

2017-10-12 07:00
Bild: Nya Kopparbergs Bergslags hembygdsförening

Foto från förr

I oktober 1959 invigdes IC-macken (numera OKQ8) i Kopparberg. 

Mannen i den vita båtmössan längst till höger är okänd, men
i övrigt bestod personalen på den nyöppnade IC-macken av Gunnar Hansson, Olle Albinsson och Rune Engström. I mitten har Monica Carlsson fått ta hand om blommor och ballonger som ingick i festligheterna när macken invigdes i oktober 1959. 
Bilden publiceras i samarbete med Nya Kopparbergs Bergslags hembygdsförening.