Nyheter.

2017-09-14 07:00
Bild: Nya Kopparbergs Bergslags hembygdsförening

Foto från förr

Ellen Storm på Tysktorpet i Silvergruvan med sin cykel.

Fotot på Ellen Storm är taget på 1920-talet och publiceras i samarbete med Nya Kopparbergs Bergslags hembygdsförening.