Nyheter.

2017-04-20 07:00
Bilden är från Lindesbergs kulturhistoriska arkiv.
Bilden är från Lindesbergs kulturhistoriska arkiv.

Foto från förr

En flygmaskin har landat på den isbelagda Lindesjön 1920. Människor samlas i stora skaror kring den märkvärdiga farkosten.

Bilden kommer från Lindesbergs kulturhistoriska arkiv.