Nyheter.

2017-09-01 06:00
  • Det första steget i flyttkedjan är att den ombyggnad som nu pågår av Terassen blir klar i tid.  Bild: Rolf Larsson
    Det första steget i flyttkedjan är att den ombyggnad som nu pågår av Terassen blir klar i tid.
  • Dessa båda hus ska bli HVB-hem och stödboende. Årshyran beräknas sänkas från dagens 2 335 000 kronor på Solrosen till 1 420 000 kronor på de nya boendena som ska ha plats för 27 ensamkommande barn. Bild: Rolf Larsson
    Dessa båda hus ska bli HVB-hem och stödboende. Årshyran beräknas sänkas från dagens 2 335 000 kronor på Solrosen till 1 420 000 kronor på de nya boendena som ska ha plats för 27 ensamkommande barn.

Flytt ska ge billigare boende för ensamkommande barn

Statens ersättning för ensamkommande flyktingbarn sänktes vid halvårsskiftet från 1 900 kronor per dygn och barn till 1 350 kronor. Hällefors kommun måste därför sänka sina kostnader.

”Vi måste slimma organisationen med de nya ersättningsreglerna”, säger Daniel Åhnberg, områdeschef för individ- och familjeomsorgen i Hällefors.

 

Ett nytt hem för ensamkommande planeras därför göras i ordning i två lokaler på Klockarvägen där Stora Enso och Boab håller till i dag. Stora Enso ska flytta tvärs över gatan till Boabs nuvarande lokaler där övervåningen ska bli stödhem för ensamkommande. För att det ska fungera måste Boab flytta därifrån till nyrenoverade lokaler på Terassen. Denna flyttkedja ska vara genomförd senast 31 december nästa år då kommunens kontrakt på hemmet för ensamkommande som i dag bor på Solrosen går ut.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Jag känner oro för hur det ska gå med tanke på hur det har gått med flytten av kommunhusets verksamhet till Formens hus. Det skulle ha varit klart för inflyttning i december, någon flytt har inte blivit av ännu. Så får det inte gå till med flytten av Boab till de nya lokalerna som håller på och renoveras i Terassen. Då faller hela flyttkedjan, säger Johan Stolpen, gruppledare för Vänsterpartiet i Hällefors.

Positiv till att det byggs

Han är dock positiv till att det byggs nytt boende för de ensamkommande. Inte minst för att årshyran beräknas sänkas från dagens 2 335 000 kronor på Solrosen till 1 420 000 kronor på de nya boendena som ska ha plats för 27 ensamkommande barn.

– Det blir både billigare och bättre för kommunen. Solrosen håller inte tillräcklig standard och behöver byggas om ifall vi fortsatt skulle placera ensamkommande där. Vi i kommunen är ju förmyndare för de ensamkommande så det är klart att de ska bo med en godtagbar standard, säger Johan Stolpen.

– Problemet är att upphandlingen inte är klar för ombyggnaden av någon av de båda lokalerna på Klockarvägen. Det gäller att hitta entreprenörer i dessa byggboomens dagar vilket inte är det lättaste. För att klara denna flyttkedja måste Boab klara att genomföra ombyggnationerna i tid, fortsätter han.

Boabs vd Rickard Johansson är inte orolig för att tidsschemat ska spricka.

– Nej, vi räknar med att flytta till nyrenoverade lokaler på Terassen under oktober och så fort vi får klartecken från politiken att vi ska bygga om lokalerna på Klockarvägen så lägger vi ut förfrågan om anbud och jag hoppas att vi kan komma igång med ombyggnaderna i februari nästa år. Då bör vi hinna bli färdiga så att de ensamkommande kan flytta in i sina nya lokaler absolut senast i december 2017, säger han.

– Ombyggnaderna är budgeterade till 14 miljoner i dagsläget. För renoveringen av Terassen slutar notan på 11,5 miljoner kronor.

Ansvar för 61 ensamkommande

I dagsläget har Hällefors ansvar för 61 ensamkommande barn varav 38 bor i kommunen medan 23 är utplacerade i andra kommuner. Före halvårsskiftet betalade staten ut ersättning till Hällefors oavsett i vilken kommun barnen var placerade men den ersättningen håller på och trappas ner för att helt försvinna i framtiden då staten bara kommer att betala för de barn som finns inom kommunens egna gränser.

– Vi måste ta hem alla på sikt. Men det ska ske i samförstånd med den ensamkommande. Alla ensamkommande vi har tagit hem hittills har gjorts med medgivande från barnet, säger Johan Stolpen.

– Staten har bestämt att vi i Hällefors ska ta emot en promille av de ensamkommande barnen som kommer till Sverige i framtiden. Prognoserna pekar i dagsläget på att det skulle innebära tre till fem barn om året eftersom att 3 000 till 5 000 ensamkommande beräknas komma till Sverige de närmaste fem åren, säger Daniel Åhnberg,

– När en ensamkommande kommer hit är det socialtjänsten som gör bedömningen vilken boendeform som är bäst för barnet. Är de väldigt unga så är ett nätverkshem att föredra och behöver den ensamkommande extra stöd kan en plats på familjehem vara det bästa. Annars gäller HVB-hem. När den ensamkommande som har fått asyl blir myndig så flyttas den som vuxen från HVB-hem till stödboende, förklarar han.

För den ungdom som inte har fått uppehållstillstånd och hinner fylla 18 år innan ärendet är färdigutrett gäller att ansvaret för personen då övergår från kommunen till Migrationsverket. Myndigheten beslutar då vilket av Migrationsverkets olika anlägningboenden i Sverige hen ska flytta till efter sin 18-årsdag.

Fakta

HVB-hem Ett hem för vård eller boende är ett slags institution i Sverige som på kommunens uppdrag inrättas för barn, ungdomar, vuxna eller barnfamiljer och som där bedriver behandling, omvårdnad, stöd eller fostran.

Stödboende Eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16–20 år.

Familjehem Ett enskilt hem som på uppdrag av myndighet tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Det är således en modern term för vad som tidigare kallades fosterhem.

Nätverkshem Ett familjehem där barnet bor med någon de uppger att de känner sedan tidigare, exempelvis en vän, släkting eller bekant.

Källor: Wikipedia, IVO och Rädda barnen