Nyheter.

2017-01-20 06:52
Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Danderyd har 14 gånger mer i Rut per person än Ljusnarsberg

Det skiljer stort mellan hur mycket Rut-avdrag som utnyttjas i olika delar av landet. Invånarna i de rikaste kommunerna är mångdubbelt mer aktiva med att ordna avdragsgill hjälp hemma än i Ljusnarsberg, Hällefors och Lindesberg.

"Det borde vara avdrag som är tillgängliga för alla, även våra invånare med lägre inkomster har minst lika stor nytta av hushållsnära tjänster som rika stockholmare", säger Ewa-Leena Johansson (S), kommunalråd i Ljusnarsberg.

Rut-avdraget infördes av alliansregeringen 2007 och har behållits av den nuvarande socialdemokratiska trots att partiet till att börja med var starkt kritiskt till det. Beloppet har visserligen sänkts från 50 000 till 25 000 i avdrag per person och år, men Rut-avdraget får i stället utnyttjas till många fler tjänster. Från augusti 2016 tillkom flyttjänster, trädgårdsarbete och IT-tjänster till den dominerande städningen och barnpassningen. Från den 1 januari i år räknas även reparationer av vitvaror in i Rut-avdraget. Ett avdrag som alltså utnyttjas betydligt mer i rika Stockholmskommuner än här.

– Det är så trist att den nuvarande regeringen fortsätter med en borgerlig reform som ger åt rika och tar från de fattiga. Staten har dragit sig tillbaka från glesbygden. Jämför med Norge som satsar på glesbygden eftersom de vill att hela landet ska leva, säger Johan Stolpen, gruppledare för Vänsterpartiet i Hällefors.

Kostar 23 miljarder

I jämförelsen med Danderyd visar det sig att invånarna där har elva gånger mer Rut-avdrag per invånare än Hällefors. När det gäller Rot-avdrag har invånarna i Danderyd fyra gånger så stora avdrag per person som i Hällefors. 

– Hela Rut och Rot kostar tillsammans drygt 23 miljarder kronor. Det är lika mycket som polisen kostar i hela Sverige på ett år. Det blir ytterligare ett exempel på hur glesbygden utarmas till förmån för rika storstadskommuner. Vi har stora behov här i Hällefors, inte minst behöver vi närvarande poliser. Jag blir så förbaskat upprörd vid tanken på hur pengar som verkligen behövs här, i stället går till redan rika, säger Johan Stolpen.

Ett av argumenten för att införa avdragen var att de skulle främja sysselsättningen och få ut lågutbildade i arbete. 

– Det är möjligt att det fungerar i Stockholm där man har en annan bild av så kallade välfärdsföretag. Det har varit moderatstyrda kommuner som har uppmuntrat företag för hushållsnära tjänster som städning och barnpassning. Vi har inte den traditionen här i Lindesberg plus det faktum att inkomsterna generellt sett är lägre här. Hushåll med låga inkomster har inte råd även om behoven är minst lika stora där som i hushåll som har gott om pengar, säger Irja Gustavsson (S), kommunalråd i Lindesberg.

Danderyd har nio gånger gånger mer Rut-avdrag per invånare än Lindesberg. 

– Vi måste ställa oss frågan om för vem statssubventioner ska vara till för? Rut-avdragen påverkar hela samhällsekonomin eftersom pengarna som läggs där inte kan användas till annan välfärd. Frågan borde vara om det är rimligt att hushåll med små inkomster, men minst lika stora behov av hjälp, ska få den hjälp som rika hushåll som egentligen har råd att bekosta hushållsnära tjänster utan avdrag. Dessa rika hushåll får ju hemhjälpen subventionerad, säger Irja Gustavsson.

"Den som har får ännu mer"

Även Ewa-Leena Johansson är inne på samma tankar vad det gäller hur avdragen kan bli mer jämlika.

– Ett sätt vore att inkomstpröva avdraget. Ju mindre inkomst desto större avdrag, det skulle göra Rut-avdraget mer jämlikt. Vi har ju redan nu högre hyresbidrag för de som har lägst inkomster, varför inte ha inkomstrelaterade Rut-avdrag på samma sätt, säger hon.

– Hela tanken på att staten går in och subventionerar hemhjälp åt rika påverkar samhällsutvecklingen när den som har mest i plånboken får ännu mer av samhällets resurser. Det är tvärtemot välfärdsstatens princip som ska utjämna skillnader och inte förstärka dem. Den principen borde även gälla för att utjämna förhållandet mellan storstad och glesbygd, säger Johan Stolpen. 

Fakta: Rut och rot

Rut står för Rengöring, Underhåll och Tvätt och infördes av alliansregeringen 2007, men dagens regler infördes av den socialdemokratiska regeringen 2016.

Möjliggör skatteavdrag med 50 procent av arbetskostnaden för hemarbete.

Maxbeloppet är 25 000 kronor per person och år för personer som inte har fyllt 65 år. Efter 65 är maxbeloppet för avdrag 50 000 kronor.

Rot står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad och har funnits sedan åtminstone 1993, men dagens regler infördes 2016.

Möjliggör skatteavdrag med 30 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet är 50 000 kronor per person och år.

Källa: Wikipedia och Skatteverket

Rut- och rotavdrag

En jämförelse mellan Ljusnarsberg, Hällefors, Lindesberg och de tre Stockholmskommuner som står för de största avdragen.

Ljusnarsberg

Genomsnittlig summa i Rut-avdrag per invånare: 135

Genomsnittlig summa i Rot-avdrag per invånare: 672

4 procent av invånarna har gjort Rut-avdrag.

Genomsnittlig summa per avdrag 3 219 kronor

7 procent av invånarna har gjort Rot-avdrag. Genomsnittlig summa per avdrag 9 472 kronor

Hällefors

Genomsnittlig summa i Rut-avdrag per invånare: 170

Genomsnittlig summa i Rot-avdrag per invånare: 872

5 procent av invånarna har gjort Rut-avdrag. 

Genomsnittlig summa per avdrag 3 253 kronor

9 procent av invånarna har gjort Rot-avdrag. 

Genomsnittlig summa per avdrag 9 811 kronor

Lindesberg

Genomsnittlig summa i Rut-avdrag per invånare: 241

Genomsnittlig summa i Rot-avdrag per invånare: 862

6 procent av invånarna har gjort Rut-avdrag. 

Genomsnittlig summa per avdrag 4 341 kronor

10 procent av invånarna har gjort Rot-avdrag. 

Genomsnittlig summa per avdrag 8 944 kronor

Täby

Genomsnittlig summa i Rut-avdrag per invånare: 1 112

Genomsnittlig summa i Rot-avdrag per invånare: 2 378

14 procent av invånarna har gjort Rut-avdrag.

Genomsnittlig summa per avdrag är 7 342 kronor

18 procent av invånarna har gjort Rot-avdrag

Genomsnittlig summa per avdrag 12 832 kronor

Lidingö

Genomsnittlig summa i Rut-avdrag per invånare: 1 269

Genomsnittlig summa i Rot-avdrag per invånare: 2 548

14 procent av invånarna har gjort Rut-avdrag.

Genomsnittlig summa per avdrag är 8 155 kronor

16 procent av invånarna har gjort Rot-avdrag. 

Genomsnittlig summa per avdrag är 15 721 kronor

Danderyd

Genomsnittlig summa i Rut-avdrag per invånare: 1 948

Genomsnittlig summa i Rot-avdrag per invånare: 3 423

19 procent av invånarna har gjort rut-avdrag. 

Genomsnittlig summa per avdrag är 9 372 kronor

20 procent av invånarna har gjort rot-avdrag. 

Genomsnittlig summa per avdrag är 17 288 kronor