Nyheter.

2017-02-03 05:56
Kritiken är förödande mot kommunen i en konsultrapport om rekryteringen av chefer och nyckelpersoner. Bild: Rolf Larsson
Kritiken är förödande mot kommunen i en konsultrapport om rekryteringen av chefer och nyckelpersoner.

Anställningar bryter mot lagen

Konsultfirman KPMG har gått igenom hur 23 chefer och nyckelpersoner har rekryterats till kommunen 2015 och 2016. Kritiken är förödande. Det handlar bland annat om att chefer har anställts av fel personer och därför kan avsättas av domstol och misstankar om att närstående har fått ett annat chefsjobb utan konkurrens av andra sökande.

– Sådana misstankar ska ju aldrig kunna komma upp till ytan. Vi är ju en liten kommun och det är väldigt lätt att identifiera vem det rör sig om, säger Ritha Sörling (V), ledamot i kommunstyrelsen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Granskarna har särskilt gått igenom rekryteringen av åtta chefer och nyckelpersoner. Vid varje anställning ska fyra punkter uppfyllas enligt kommunens egna regler. Dessa är att det ska finnas en dokumenterad kravprofil, tjänsten ska utlysas på Arbetsförmedlingen, beslut om anställning ska fattas av rätt person och beslutet om anställning ska rapporteras till kommunstyrelsen. Hade reglerna följts skulle de åtta rekryteringarna sammanlagt fått ha 32 ja-svar som visar att allt gått rätt till. Nu blev resultatet 11 ja-svar och 21 nej. Kommunen följer alltså endast till en tredjedel sina egna regler.

Saknar kvalifikationer

Bland den allvarligaste kritiken i rapporten är anställningen av en chef där det saknas såväl kompetenskartläggning, kravprofil och uppdragshandling för personen som rekryterades. Det innebär att det inte finns några handlingar som visar att hen hade de kvalifikationer som krävdes för att få tjänsten. Granskarna skriver att hanteringen kan leda till spekulationer om att personen i fråga har gynnats på ett otillbörligt sätt... Exempelvis i form av att en närstående har varit involverad i rekryteringsprocessen på ett olämpligt sätt. 

– Detta är ju skattefinansierad verksamhet och där ska ingen vänskapskorruption förekomma eller att någon ur den egna familjen får jobb utan kompetens, säger Ritha Sörling.

Anställs av obehöriga personer 

Rapporten beskriver också det faktum att chefer och nyckelpersoner anställs av personer som inte har rätt att anställa dem. Vem som har rätt att fatta vilka beslut bland tjänstemännen i kommunen bestäms av vilka som har delegerats till dessa befogenheter. Saknas det delegation på att fatta beslut så gäller de inte. Det visade sig att tre personer har anställts av fel personer och därför inte kan anses ha anställts på lagligt rätt sätt. En domstol kan därför upphäva anställningen om någon överklagar rekryteringarna. Konsulterna har också frågat efter cv och personligt brev som en av de rekryterade hade skickat in före sin anställning. Svaret blev att några sådana inte kunde hittas. Ett brott mot arkivlagen som kräver att handlingar inkomna till en kommun ska arkiveras och diarieföras. 

– Antingen finns det inga ansökningar eller så har inte arkivlagen följts. I vilket fall skadar brott mot lagar och mot kommunens egna regler som uppmärksammas i rapporten Hällefors rykte. När vi skulle söka en ny kommunchef fick vi en ansökan. När Nora gjorde samma sak fick de 40 ansökningar från folk som ville jobba där. Vi måste ställa oss frågan vad det beror på, säger Ritha Sörling.

Konsulterna är inne på samma sak. Rapporten avslutas med misstankarna att närstående skulle varit inblandad i rekryteringen av en chef: Blotta misstanken att den typen av kopplingar/relationer skulle ha påverkat rekryteringsprocessen är ett allvarligt problem som riskerar att skada förtroendet för kommunen.