Nyheter.

2017-10-06 11:12
”Sjukdomar, dödsfall eller en skilsmässa är vanliga orsaker till skuldsättning hos äldre”, säger Ann Heinemann, budget- och skuldråd­givare i Lindesberg.
”Sjukdomar, dödsfall eller en skilsmässa är vanliga orsaker till skuldsättning hos äldre”, säger Ann Heinemann, budget- och skuldråd­givare i Lindesberg.

Allt fler pensionärer hamnar i skuldfälla

Sjukdom, skilsmässa och dödsfall kan bidra till problem med
ekonomin. Men även möjligheten att handla på kredit och delbetalning. Sveriges pensionärer är mer skuldsatta än någonsin och Bergslagens äldre utgör inget undantag.

”Det är vanligt att man tar krediter för att leva. Det fungerar bra så länge man jobbar, men går inte när man är pensionär”, säger Ann Heinemann, budget- och skuldrådgivare i Lindesberg.

 

Kronofogdens statistik visar att personer från 65 år och uppåt med skulder har ökat markant. I landet som helhet hade 30 000 personer skulder hos Kronofogden 2010, en siffra som har ökat till närmare 40 000 år 2016. Enligt Johan Krantz, analytiker på Kronofogden, är en orsak att antalet pensioner är fler. En annan är 90-talets finanskris.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Ungefär 75 procent hade skulder redan innan 65, det är den stora majoriteten. De har varit skuldsatta länge. För många började det i samband med finanskrisen. Det är den största orsaken. En annan orsak vore att man hamnade i skuld hos Kronofogden för att man går i pension, men det är ingenting vi kan se.

Svårigheten att betala sina skulder speglas på kreditupplysningsföretagen. När Creditsafe sammanfattar 2016 års statistik är trenden tydlig.

– Vi ser tyvärr att det är en växande trend, fler pensionärer får betalningsanmärkningar i dag. Vi pratar om en kraftig ökning, där åldersgruppen över 66 år har ökat med hela 26 procent. Även hos personer över 55 ökar betalningsanmärkningarna, vilket kan vara en indikation på att problemen för många äldre börjar redan innan pensionsåldern, säger Sandra Andersson, marknadschef på Creditsafe Scandinavia.

Konsumerar mer

I Kronofogdens statistik syns en tydlig skillnad i skuldsättning mellan kvinnor och män, där män dominerar. På kreditupplysningsföretaget är ökningen densamma, oavsett kön. Sandra Andersson tror att en bidragande faktor till skuldsättningarna är att det är enklare att handla på kredit och fakturaavbetalningar. För den som inte har ekonomin, får det snart konsekvenser.

– Pensionärer tar i dag fler lån och vill konsumera mer än tidigare, eller fortsätta konsumera i samma takt även efter pensionen. Som pensionär lever man ett annat liv i dag jämfört med för bara några år sedan. Man vill konsumera mer, man vill resa. Man vill köpa kläder. Man vill unna sig saker som pensionär. Många har helt enkelt tagit för höga krediter, säger hon.

Ann Heinemann, budget- och skuldrådgivare i Lindesberg, är inne på samma linje.

– Det är vanligt att man tar krediter för att leva. Det fungerar bra så länge man jobbar, men går inte när man är pensionär.

Lika ofta ser hon hur oplanerade livshändelser resulterar i ekonomiska problem.

– Sjukdomar, dödsfall eller en skilsmässa är vanliga orsaker till skuldsättning hos äldre. Livet som förändras, det var ingenting man räknade med, säger hon.

Uppmanar till planering

För att undvika att hamna i skuldfällan uppmanar PRO till planering.

– Logga in med bank-id på hemsidan minpension.se. Där kan man laborera lite med när man tänker gå i pension, då vet man på ett ungefär hur dålig ekonomi man kommer att få. Framför allt bör man tänka på framtida kostnader. Ska jag flytta ifrån villan? Kommer jag att behöva en mer tillgänglig bostad? Sedan går det ju aldrig att få exakta prognoser. Man vet ju inte om man blir sjuk eller arbetslös, säger Anders Thoré, sakkunnig i pensionärsekonomi, på PRO.

Den som har låg eller ingen pension har rätt till äldreförsörjningsstöd. Den räknas ut till ett belopp som ska motsvara skälig levnadsnivå.

– Det skiljer om man är sambo eller ensamstående. Som ensamstående brukar det ligga på 5 500 kronor efter hyreskostnader, säger Anders Thoré.

För att motverka skuldfällan har regeringen gett i uppdrag till Konsumtionsverket att i samarbete med Finansinspektionen och Kronofogdemyndigheten utarbeta ett plan för förebyggande åtgärder mot överskuldsättning. Maria Lindstedt, projektledare på Konsumentverket, berättar att om ett omfattande arbete.

– Det är ett långt uppdrag som pågår till 2019. Vi har identifierat pensionärer som en av målgrupperna, men det finns flera.

Vilka åtgärder har ni hittills kommit överens om?

– En sak är att vi tycker att fler än kommunens budget- och skuldsanering måste ta ansvar för att lyfta skuldproblemet. Man måste se till individen som en helhet. Det kan vara vårdcentralen som informerar långtidssjukskrivna om budget- och skuldsanering eller att socialtjänster tar upp det med dem som har ekonomiskt stöd, säger Maria Lindstedt.

Ytterliga åtgärder för att hjälpa skuldsatta trädde i kraft november 2016 då ansökan om skuldsanering förenklades. Sedan dess har fler än 10 600 ansökningar kommit in till Kronofogden. Det är dubbelt så många som året innan.

Fakta

Enligt skuldsaneringslagen är kommunen tvungen att erbjuda skuldsatta invånare kostnadsfri budget- och skuldrådgivning. Under mötet görs en plan för hur räkningarna på det mest ekonomiska och realistiska sättet bör betalas av. Rådgivaren kan även hjälpa till att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Den som vill ha skuldsanering ansöker hos Kronofogden på en speciell blankett. Vid skuldsanering skrivs en plan på hur räkningarna ska betalas. Personen lever på existensminimum tills dess att skulden är betald.

2016 var 1 193 pensionärer i Örebro län skuldsatta, sju år tidigare 865.

Antalet personer 65+ med skulder hos Kronofogden i Örebro län

Askersund: 69

Degerfors: 48

Hallsberg: 75

Hällefors: 36

Karlskoga: 102

Kumla: 72

Laxå: 25

Lekeberg: 41

Lindesberg: 109

Ljusnarsberg: 69

Nora: 67

Örebro: 480