Nyheter.

2017-05-19 05:07
 • Karl-Arne Löthgren, ordf. i hyresgästföreningen Tallen, Maria Larsson, landshövding,       och Göran Blomkvist, projektledare på Riksbyggen, tog det symboliska spadtaget för nya trygghetsboendet i centrala Frövi. Bild: Rose-Marie Fasth
  Karl-Arne Löthgren, ordf. i hyresgästföreningen Tallen, Maria Larsson, landshövding, och Göran Blomkvist, projektledare på Riksbyggen, tog det symboliska spadtaget för nya trygghetsboendet i centrala Frövi.
 • Dagen efter pressträffen inleddes sprängningarna i berggrunden utmed Vannebodagatan. Bild: Rose-Marie Fasth
  Dagen efter pressträffen inleddes sprängningarna i berggrunden utmed Vannebodagatan. 
 • Mona Bandh och Lillemor Vennsten kan båda tänka sig att hyra en lägenhet i det nya trygghetsboendet. Bild: Rose-Marie Fasth
  Mona Bandh och Lillemor Vennsten kan båda tänka sig att hyra en lägenhet i det nya trygghetsboendet.

100 i kö efter långdragen bostadstvist

Buller har blivit ett växande problem när nya hus ska byggas. I Frövi tog det fem år att realisera idén om 39 nya lägenheter som låg för nära järnvägen. ”Orimligt”, tycker landshövding Maria Larsson.

Pressträffen på byggplatsen utmed Vannebodagatan förra veckan genomsyrades av glada tillrop.

– Äntligen! Vi har väntat väldigt länge på det här. Det har varit mycket krångel innan det blev dags, sade Mona Bandh, som besökte invigningen tillsammans med Lillemor Vennsten. Båda med ambitionen att flytta till en av lägenheterna i framtiden.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Hyresrättsföreningen Tallens ordförande Karl-Arne Löthgren, berättade att efterfrågan på bostäder var stor, ett 100-tal familjer står i kö för inflyttning i det nya trygghetsboendet. Nu ville han se framåt och lägga åren av komplikationer bakom sig. En tid som Örebros landshövding, Maria Larsson, kallade ”orimlig”.

– Kvarteret Tallen har en historia som letat sig upp ända till regeringen. Det är orimligt, för det behöver verkligen byggas äldrebostäder. 

Ett växande problem

Det är diskussioner om bullernivåerna som har försenat projektet. På ena sidan står myndigheterna som värnar om att regelverken som har tagits fram ska följas, på andra sidan fastighetsbolagen som vill få fart på byggandet. I den nya detaljplanen för Tallen ansågs fastigheterna ligga för nära järnvägen. 

– Vi tyckte att Frövi kunde betraktas som en större tätort och ville göra ett avsteg från riktvärdet, men det godtogs inte av länsstyrelsen. Hyresrättsföreningen tog ärendet vidare till regeringsrätten, men fick avslag där med. Då var det bara att börja om från ruta ett, säger Göran Blomkvist, projektledare på Riksbyggen.

I takt med att bostadsbyggandet har ökat har trafikbullret blivit ett
växande problem. Riksbyggens Göran Blomkvist tycker att riktvärdena för buller borde höjas ytterligare.

–  Man måste ändra nivåerna, annars går det snart inte att bygga någonstans.

Lösningen för trygghetsboendet blev ensidiga lägenheter utan fönster mot järnvägen.    

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Bullret är dock skadligt för både människor och miljön. På Arbets- och miljömedicin i Örebro avslutades 2016 ett forskningsprojekt som har studerat effekterna av buller och vägtrafik. Det finns ett samband mellan buller, minskat socialt välbefinnande och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, menar författarna. Speciellt utsatta är äldre människor.

– De har ofta en hörselnedsättning och behöver en låg ljudnivå i bakgrunden för att kunna föra ett samtal och lyssna på tv. Det gäller även utomhus och när de sitter på balkongen, säger Anita Gidlöf Gunnarsson, filosofie doktor i psykologi med inriktning mot miljöpsykologi.

Mest känsliga är de grupper som är hänvisade till sin närmiljö, funktionshindrade, barnfamiljer och  äldre. 

– Det kan också innebära att man inte vistas ute lika mycket som man skulle vilja, eller är lika fysiskt aktiv. På så sätt är det ett folkhälsoproblem, säger hon.

Nya regler den 1 juli

Kunde då inte det nya trygghetsboendet i Frövi byggts längre bort från järnvägen? Nja, det var just den centrala miljön som var själva idén bakom initiativet. Tallens läge i Frövi med närhet till butiker och service kan knappast bli bättre, menade Karl-Arne Löthgren, och de köande håller med. 

– Det är en trygghet att bo på det här sättet när man kommer upp över 70, säger Lillemor Vennsten.

Och i nuläget verkar det som att byggsektorn får vind i ryggen. Två dagar efter invigningen i Frövi höjde regeringen riktvärdena för buller vid byggnaders fasader från tidigare 55 dBA till 60 dBA. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli i år.

Riktvärden för buller

Den 11 maj beslutade regeringen om ändrade riktvärden för buller från spår- och vägtrafik vid bostäders fasader. För bostäder upp till 35 kvadratmeter läggs nivån på 65 dBA i stället för tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot tidigare 55 dBA.

Bullerriktvärdena för ljudmiljön inomhus ändras inte.

Tidigare riktvärden har gällt sedan 2015.