Debatt. .

2017-03-23 07:00
Debatten fortsätter om vad som egentligen sades på det senaste kommunfullmäktigemötet i Hällefors.  Arkivbild: Rolf Larsson
Debatten fortsätter om vad som egentligen sades på det senaste kommunfullmäktigemötet i Hällefors.

Vad sade kommunalrådet egentligen?

Det ena kommunalrådet i Hällefors, Annahelena Jernberg (S), fortsätter att vara otydlig. I min ledare ”Sossar och vinster i välfärden” i ETC Bergslagen nummer 9 uttryckte jag oro för sossarnas svajighet i vinstfrågan.

Viktiga företrädare för socialdemokratin har ju signalerat att man vill ha kvar vinstdriven välfärd framför allt inom vård och omsorg, trots välgrundade utredningar och förslag på begränsningar. Oron förstärktes ytterligare när Jernberg yttrade följande under ett offentligt fullmäktigesammanträde: ”Behöver det vara Hällefors kommun som bygger ett vård- och omsorgsboende? Nej! Det behöver det inte vara!” (KF Hällefors 170221. radiohfs.com). Detta är ett uttalande som signalerar att Socialdemokraterna i Hällefors inte är främmande för en privatisering av äldreomsorgen, vilket jag också påpekade i ledaren.

Jernberg upplever sig, trots det hon sagt, felrefererad av mig. Sådant kan hända. Det märkliga är däremot att Jernberg nogsamt undviker att berätta vad hon egentligen menade utan uppmanar ETC-läsarna att lyssna igenom en 3,5 timmar lång närradioinspelning. I stället för att påstå att jag vilseleder läsarna borde hon bidra till egen tydlighet. Eller har hon fått munkavle i frågan av det andra kommunalrådet, moderaten som brukar vilja privatisera det mesta? Hur ser Socialdemokraterna i Hällefors på det galna systemet med vinster i välfärden? Vill Jernberg se en vinstdriven äldreomsorg i Hällefors eller inte? Att Jernberg som kommunstyrelsens ordförande undviker att berätta hur hon ser på en så avgörande fråga är verkligen att försöka vilseleda väljarna.