Debatt. .

2017-05-11 07:00
Magdalena Andersson under presentationen av vårbudgeten 2017.  Bild: Fredrik Sandberg/TT
Magdalena Andersson under presentationen av vårbudgeten 2017.

Så satsar S i Örebro län

Det politiska arbetet för ett bättre, jämlikare och starkare samhälle fortsätter. För några veckor sedan presenterades vårbudgeten för 2017. Där tar vi ytterligare steg för att stärka den svenska modellen, öka tryggheten och utveckla samhällsbygget.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

För drygt två år sedan hade Sverige en offentlig ekonomi som gick med 60 miljarder kronor i underskott och en arbetslöshet som bitit sig fast på en hög nivå, inte minst bland unga. Åtta år av borgerligt styre med 140 miljarder kronor i ofinansierade skattesänkningar ledde till stora brister i välfärden. Sedan vi bildade regering har vi arbetat med att bygga upp kraften i svensk ekonomi. 

Det har gett resultat. 150 000 fler personer har ett jobb att gå till och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år. Fler lärare, kuratorer och förskollärare kan anställas och kunskapsresultaten i skolan vänder äntligen uppåt. Den största bostadssatsningen på flera decennier bidrar till ett rekordhögt bostadsbyggande. 

Vi har vänt det stora underskott vi ärvde av den borgerliga regeringen till ett överskott på 40 miljarder. Det har placerat oss i ett helt nytt läge där vi har resurser att möta de utmaningar som finns i Sverige. Klyftorna är för stora och många känner otrygghet. Skolresultaten är fortfarande för låga. Klimatförändringar, segregation och brottslighet måste bekämpas. 

Regeringens tio välfärdsmiljarder har stärkt Region Örebro län med 83 miljoner kronor under 2017. I vårbudgeten satsar regeringen också 500 miljoner kronor på förlossningsvården, vilket för Örebro län innebär cirka 15 miljoner kronor. Tillskottet löser inte direkt behovet av fler utbildade barnmorskor men tillsammans med andra satsningar på kompetensutveckling förbättrar de förutsättningarna. Region Örebro län utbildar just nu 20 sjuksköterskor till barnmorskor som får lön under utbildningstiden. Dessutom tillförs 2,9 miljoner kronor till arbetet med barns och ungas psykiska hälsa. 

Kommunerna i länet stärks genom välfärdsmiljarderna med 288 miljoner kronor under 2017 samtidigt som sociala barn- och ungdomsvården får ett tillskott på 6,2 miljoner kronor och särskilt utsatta skolor får extra stöd. Det är tydliga investeringar i den gemensamma välfärden som också skapar arbetstillfällen. 

För att öka säkerheten skjuter vi till 700 miljoner till polisen och 500 miljoner till totalförsvaret. Ytterligare förstärkningar av polisen kommer behövas och vi socialdemokrater vill se 10 000 nya polisanställda till 2024. 

Bara genom att använda den svenska ekonomins och de offentliga finansernas styrka till ett gemensamt samhällsbygge kan vi bygga ett tryggt, jämlikt och hållbart samhälle. Så skapar vi trygghet i en ny tid.