Debatt. .

2017-12-07 07:00
Bild: Janerik Henriksson/TT
Bild: Janerik Henriksson/TT

För dyrt med en ny idrottshall i Ljusnarsberg

I ett par års tid har renovering av Ljusnarshallen, som används både som gymnastiksal för skolan och som sporthall, utretts. Nu återstår att slutföra projekteringen, göra upphandling av entreprenör och därefter genomföra ombyggnaden.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Renoveringen är inklusive projektering budgeterad till 23,4 miljoner kronor. Nu har önskemål om en helt ny hall vuxit fram, främst med argumentet att det skulle bli billigare att bygga nytt än att renovera och att driftskostnaden för en ny hall skulle bli lägre. Initiativ till en folkomröstning har tagits. Som skäl att i stället bygga en helt ny hall har från olika håll förts fram att:

• Renoveringen av Ljusnarshallen löser inte problemet med att hallen är för liten för vissa bollsporter.

• Man kan få en helt ny hall för samma pengar som renoveringen kostar. 

• En ny hall är billigare i drift och mer energibesparande. 

• Renovering kan bli dyrare än beräknat.

Men är de argumenten tillräckligt starka för att avbryta den pågående projekteringen av renoveringen?

Det går att göra hallen större genom att helt enkelt minska på åskådarläktaren. Det finns inga beräkningar av vad en ny hall skulle kosta, inte ens någon kostnadsindikation från någon leverantör. Och man har glömt att räkna med kostnaden för den utbyggnad av matsalen för Kyrkbacksskolan som måste byggas, om nuvarande Ljusnarshallen läggs ner? Det finns lite till som måste betalas om man bygger en helt ny hall:

• En ny sporthall måste byggas på en annan plats än den nuvarande, annars blir skolan utan både gymnastiksal och matsal under flera år.

• En ny hall kan bara byggas i skogen ovanför Kyrkbacksskolan. Innan det kan ske måste ny detaljplan tas fram. Det kostar pengar och tar tid.

• Till den nya hallen måste dras fram värme, vatten och avlopp. Det måste också byggas ny tillfartsväg och nya parkeringsplatser och ny utomhusbelysning. Det kostar flera miljoner.

• När den nya hallen är klar måste den nuvarande rivas. Även det kostar miljoner.

Först när man har fått fram något så när trovärdiga summor för bygge av ny hall, framtagning av detaljplan, bygge av vägar med mera för den nya hallen och rivning av den nuvarande går det att åtminstone något så när jämföra med att renovera den nuvarande. Det finns ett skäl till att de summorna inte har tagits fram. Det var helt enkelt uppenbart, att den totala slutsumman för en ny hall skulle bli avsevärt mycket högre än att renovera den hall vi har, inklusive en utvidgning av skolans matsal. Motargumentet, att renovering kan bli dyrare än tänkt gäller för en ny hall också. Att bygga nytt på ej prospekterad mark blir ofta betydligt dyrare än man föreställt sig.

Hur mycket har kommunen råd att investera? Budget för nödvändiga investeringar fram till år 2020 är 94 miljoner kronor. I kassan finns i dag 80 miljoner. Ljusnarsberg fick mycket stora statliga migrationsbidrag 2015–2017, som inte återkommer. Upplåningar bör undvikas, eftersom kommunen redan har en stor skuldbörda som behöver amorteras ner. Jämfört med behoven är alltså kassan liten och det gäller att hushålla med de pengar man har för investeringar. Det finns mycket stora eftersatta behov av förnyelse av gator, vägar, belysning, fjärrvärme, vatten – och avloppsverk och annan infrastruktur. Till det kommer krav på utbyggnad av äldreomsorgen.

Visst vore det roligt med en ny modern sporthall. Den skulle skolans 400 elever kunna använda för gymnastik och omkring 400 aktiva använda för bollsport. Men övriga 4 200 kommuninnevånare ska ha sina behov tillgodosedda också. Och det är då det blir för dyrt med en ny sporthall.

 

Ulf Hilding (M) 
gruppledare Moderata samlingspartiet i Ljusnarsberg